Kolektivní systém ASEKOL

uděluje Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009 Městu Mšeno za přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí:

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:

• k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) nebo je vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně.

• k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 2,89 litru ropy (3,05 litru u monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru). Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru). Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě.

• k úspoře primárních surovin, nevytěží se celkem 9,73 kilogramů primárních surovin (1,39 kg u monitoru), nejvíce písku, vápence a železa.

• K úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při deseti sprchováních.

• ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kilogramů u monitorů).

Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností u monitorů).

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí 

 Město Mšeno

TV 

Monitory 

Celkem 

 Počet sebraných kusů za rok 2009

75

44 

119

 Úspora elektrické energie (MVh)

12,16

5,5

17,68

 Úspora ropy (l)

216,75

134,2

 350,95

 Úspora primárních surovin (t)

729,75

61,16

790,91

 Úspora vody (m3)

55 875

33 303

89 183

 Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

10,88

7,17

18,05

 Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv)

 3,3

1,42

4,72

• ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů C02 ekv. (32,3 kilogramů u monitorů). Stejné množství C02 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí