Volby
Ve dnech 28. a 29. 5. 2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tentokrát jsme zvolili volební místnost v přízemí radnice v obřadní síni. Snažíme se, aby volební místnost byla co nejlépe přístupná voličům, pokud možno bezbariérová, a to hlavně starším, kterým je někdy obtížné vyjít schody do prvního patra. Samozřejmě, i při těchto volbách platí, že okrsková volební komise může na požádání umožnit volbu mimo volební místnost. V souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena, tj. v našem případě v celém obvodu města Mšena včetně částí.

Platební terminál
Vážení, zřídili jsme novou službu pro všechny, kteří přijdou na radnici zaplatit poplatek, fakturu za služby apod. a chtějí platit platební kartou. Na finančním odboru je nainstalován zmíněný terminál již od 14. května 2010. Pokud budete potřebovat zaplatit např. fakturu za dodávku dřeva z městských lesů, dopravu traktorem a jiné služby, nebo zaplatit poplatek za TKO a jiné poplatky a platby, můžete využít této služby. V souvislosti s platbou si můžete vybrat finanční částku do výše 1.500 Kč, a to v případě, že vaše platba u nás bude vyšší než 300 Kč včetně (tzv. CASH BACK). Pokusili jsme se tak aspoň částečně nahradit absenci bankomatu ve Mšeně, o jehož umístění se snažíme u některých bank již několik let, bohužel, zatím bez úspěchu.

Czech POINT
Jen připomínka již dobře známé skutečnosti, že na městském úřadě vyhotovujeme prostřednictvím Czech POINT tyto služby na požádání:
- výpis z bodového hodnocení řidičů
- výpis z insolventního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis ze živnostenského rejstříku
- zřízení datové schránky
- zneplatnění nebo přidání přístupových údajů do datové schránky
- znepřístupnění nebo zpřístupnění datové schránky
- provádění autorizované konverze z elektronické do listinné podoby a opačně.