Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

V dubnu letošního roku se v zasedacím sále mšenské radnice uskutečnilo výjezdní pracovní zasedání Regionální sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále SHS ČMS), což je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace, sdružující především historické obce, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní památky. Ve Středočeském kraji se nachází zhruba dvacítka těchto členských měst a obcí, nejbližšími jsou například Mělník, Benátky nad Jizerou, či Bělá pod Bezdězem, v kraji Ústeckém pak zmíním Roudnici nad Labem nebo Úštěk.

Asi nejznámější akcí, kterou SHS ČMS zastřešuje, jsou Dny evropského dědictví, ve kterých se naše město úspěšně profiluje jako lokální garant pro Kokořínsko. Uznání jsme si získali především v loňském roce, kdy jsme ve spolupráci se Středočeskými vodárnami a. s. zpřístupnili čerpací stanici vody Stříbrník. Návštěvnost této lokality totiž předčila všechna očekávání organizátorů a téměř se vyrovnala návštěvnosti renomovaných kulturních památek regionu.

Hlavním bodem pracovního zasedání byl 2milionový propagační projekt SHS ČMS, nazvaný „Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“, který byl zaměřen na zvýšení turistické návštěvnosti členských měst. Nositeli projektu jsou sídla oceněná titulem „Město roku“. Ostatní obce sdružení navážou svou prezentaci na některé z nich. Mšeno se připojí k městu Česká Kamenice, u kterého jsme našli řadu geografických i kulturních průsečíků.

Projekt obsahuje vydání tištěných propagačních materiálů v pěti jazykových mutacích, zhotovení tematických webových stránek pod doménou www.historickamesta.cz, cestovatelskou soutěž, prezentaci v médiích a výstavy turistických zajímavostí ve vybraných členských obcích. Mediální kampaň projektu bude zahájena na jaře roku 2011, do konce letošního července však musí být připraveny všechny potřebné podklady. O konkrétních tématech projektu vás budu včas informovat.

Václav Novák, místostarosta