Setkání "Má vlast"Občanské družení Vyhlídky a obec Baráčníků ze Mšena prezentovali území MAS Vyhlídky na slavnostním setkání „Má vlast“, které se konalo 1. května v Praze na Vyšehradě. Návštěvníci setkání při té příležitosti ochutnali a pochvalně ocenili chléb se solí z mšenské pekárny. Toto setkání se bude konat i v příštích letech a doufáme, že v následujících ročnících budeme moci prezentovat náš region kulturním programem nebo výstavou na téma „Odpovědnost za místo, kde žiji“.
Setkání "Má vlast"