Liga proti rakovině Praha oslavila v letošním roce již 20 let od svého vzniku. Květinové sbírky se Městský úřad Mšeno pravidelně zúčastňuje.  Letos se květinová sbírka konala dne 12. května. Prodáno bylo 462 kytiček a celkem byla na účet Ligy proti rakovině Praha odeslána ze Mšena částka 12.542,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří si žlutou kytičku koupili a podpořili tím lékařský výzkum nádorových onemocnění. Poděkování patří také dobrovolnicím ve žlutých tričkách paní Štráchalové M., Kalivodové J., Říhové I., slečně Krúpové L. a děvčatům ze Základní školy Mšeno Stejskalové M., Bátovičové J. a Křížové K.

Milena Dvorščíková