Františkova alej

Město Mšeno získalo pro projekt Františkova alej od Nadace Partnerství dotaci ve výši 93 029 Kč na výsadbový materiál, práce budou provedeny dobrovolnickou činností. V rámci programu Strom života Nadace partnerství, podprogram Pro přírodu 2010 bylo celkem podáno 56 projektů ze všech koutů republiky s žádostí o dotaci, vybráno však bylo pouze 17 projektů, kterým  byla dotace udělena.

Projekt obnovy prastaré cesty v krajině u Mšena v celkové délce přibližně 1,5 km, která prochází lokalitami Romanov, Na Rovinách, Míčovka, Za Horou, Na Bílkách se díky této dotaci bude moci realizovat. Staré úvozy budou pročištěny a zprůchodněny a chybějící úseky cesty doplněny novou výsadbou. Nově zpřístupněná cesta krajinou s lavičkami, tak nabídne obyvatelům města Mšena příjemné místo k procházkám. Před sebou teď máme mnoho práce, kterou musíme zvládnout dle plánu. Pokud bychom nedodrželi termíny, tak se může stát, že o značnou část grantu přijdeme.

Michal Havel