Přijďte si zaběhat! Podpořte své zdraví a výzkum rakoviny! Běh naděje

V sobotu 5. 6. 2010 se ve Mšeně opět poběží. Jde o akci podobnou Běhu Terryho Foxe. Tato veřejnosti poměrně dobře známá humanitárně sportovní akce je pořádána každoročně po celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků na výzkum rakoviny a propagace pravidelného sportování. Od roku 2008 se v ČR koná pod novým názvem Běh naděje, avšak se stejnými cíli. Zdravý životní styl a pravidelný pohyb jsou důležitými faktory při předcházení zhoubným chorobám i jiným zdravotním neduhům.

Unikátní projekt, který se svým rozsahem, aktivním přístupem pořadatelů a hlavně samotných účastníků řadí k nejmasovějším humanitárním a charitativním akcím v celé republice. Projekt svými aktivitami oslovuje širokou veřejnost a všechny společenské vrstvy. Právě propojení různých společenských vrstev a jednotlivých odvětví sportovních i nesportovních aktivit je jednou z hlavních předností tohoto projektu. Neméně důležitým kladem je i aktivní účast většiny dárců. Ti nejenže mohou přispět na dobrou věc, ale také osobní účastí na některé z aktivit projektu dělají i něco prospěšného pro zdraví své a i svých blízkých. Mezi unikátní patří i čistota a průhlednost hospodaření s dary. Veškeré darované prostředky předáváme konkrétním organizacím. To znamená, že předáme 100% vybrané částky.

Peníze z loňského ročníku Běhu naděje – 660 000,- Kč byly přiděleny Onkologické klinice FN v Plzni, kde je přednostou pan  doc. MUDr. Jindřich Finek. Je to již podruhé, co za éru humanitárních sbírek BTF a Běh naděje putuje grant na tuto kliniku. V letošním roce jsou vybrány dvě hlavní aktivity, na které budou vybrané peníze přispívat:
a) sbírka věnovaná na výzkum rakoviny v českých a moravských výzkumných ústavech.
b) sbírka věnovaná boji proti kriminalitě a drogám u dětí a mladistvých, tedy problému, který se každým rokem stává aktuálnější.

Máme tu čest vás všechny pozvat poosmé na tento běh i ve Mšeně. Po úspěchu v minulých letech věříme ve vaši podporu této ušlechtilé akce i v tomto roce. Celá akce je pojata jako sportovní odpoledne, které se bude konat na koupališti a v přilehlých lesích. V krásné přírodě Kokořínska jsme připravili tři trasy :
- dětská trasa (od koupaliště k Muchomůrce v Debři a zpět, 1 km)
- rekreační trasa (koupaliště - hájovna Romanov - Míčovka - koup., 2,7 km)
- sportovní trasa (koup. - Boudecká rokleMočidla - Míčovka - koup., 10 km).

Program akce:
Registrace účastníků na mšenském koupališti od 13:00 h
Doprovodný program bude upřesněn
Start běhu - 14:00 h
Ti z vás, kteří se zúčastní běhu aktivně, dostanou v cíli diplom a malé občerstvení, podle výše příspěvku i upomínkový předmět. Avšak uvítáme mezi námi i pasivní podporovatele této ušlechtilé myšlenky, kteří mohou vložit svůj příspěvek do zvláštní kasičky a podpořit tak dobrou věc. Trasy jsou voleny tak, aby si každý mohl vybrat přiměřenou, zveme proto občany všech generací i rodiny s dětmi. Zvolenou trasu není nutno celou uběhnout, je povolen jakýkoli druh pohybové aktivity – chůze, jízda na vozíku, s kočárkem apod. Lze jet i na kole, avšak pouze rekreační trasu a je třeba brát ohled na ostatní účastníky a ochranu přírody.
Doprovodný program: V rámci veřejné osvětové akce – Dne bez úrazu – budou moci přítomní shlédnout práci zaměstnanců Českého červeného kříže: poskytnutí první pomoci při autohaváriích, záchranu tonoucího apod. Tato osvěta zaměřená především na předcházení úrazů  je pořádána v rámci Místní agendy 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena a financována z Revolvingového fondu MŽP.