Medailové žně Výprava Sokola Mšeno
Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce opět uspořádala v sobotu 24. 4. župní přebor v atletice a plavání pro amatérské sokolské sportovce. Na těchto závodech nemohli chybět ani mšenští sokolové z řad žactva. Z celkového počtu 62 závodníků byla naše skupina s 20 závodníky nejpočetnější. Další sportovci přijeli  z Lysé nad Labem, Mratína, Pyšel, Českého Brodu a Mělníka. Závody všestrannosti  se konaly jako i v letech minulých na atletickém areálu pod Tyršovým domem na Mělníku.
Župní sokolský přebor v Mělníku
Za příjemného slunečného počasí se bojovalo ve čtyřech atletických disciplínách (skok daleký, sprint, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh) na kvalitním tartanovém povrchu. Všichni se snažili za povzbuzování diváků o co nejlepší výkony. K sokolské všestrannosti patří však i plavání, a proto přebory v druhé části pokračovaly v krytém bazénu. Vyhlášení výsledků proběhlo opět na atletickém hřišti pod sokolovnou.  Při slavnostním aktu jsme ani nestačili naše medailové úspěchy počítat. Celkem jsme vybojovali 21 medailí – 7 zlatých, 6 stříbrných a 8 bronzových. Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejen těm ze stupňů vítězů, ale i všem dalším zúčastněným sportovcům za jejich snahu a kvalitní výkony. Další poděkování patří i všem rodičům, kteří pomáhali s dopravou, organizací a povzbuzovali naše závodníky.
Na stupních vítězů

Medailová umístění našich sportovců: plavání – 1. místa:
Karolína Hubáčková, Lukáš Novotný, Jacob Najman, Patrik Bloudek, 2. místo: Tomáš Gurvay, 3. místa: Adolf Živný, Jana  Kormošová, Bára Guttenbergová, Jakub Novotný. Atletika – 1. místa: Lukáš Novotný, Jacob Najman, Clara Najmanová, 2. místa: Kateřina Podpěrová, Adolf Živný, Jakub Novotný,  Patrik Bloudek, Anna Machová, 3. místa: Jana Kormošová, Bára Lisá, Bára Guttenbergová, Martin Bloudek.

Župní sokolský přebor v MělníkuŽupní sokolský přebor v MělníkuŽupní sokolský přebor v Mělníku

Sokolové na lodičkách
Sokolové opět na vodě
Na první májový víkend jsme tak jako v loňském roce naplánovali dvoudenní vodáckou výpravu opět na Berounce. Nezalekli jsme se nepříznivé předpovědi počasí a naše početná skupinka  čítající 9 kanoí a 22 malých i velkých vodáků se rozhodla tentokrát splout horní tok řeky Berounky s cílem ve Zvíkovci (tam jsme v loňském roce startovali). Za příjemného občas i slunečného počasí se nám podařilo upádlovat 34 kilometrů a po 1. dnu jsme se značně unaveni vylodili v kempu nazvaném Na Kobylce. Po postavení stanů jsme si u táboráku opekli buřty, zazpívali známé vodácké písně a za mírného deště naplánovali trasu následujícího dne. Po deštivé noci nás ráno překvapivě probudila modrá obloha, sluníčko, poklidná řeka Berounka. Po vydatné snídani jsme vyklidili tábořiště, všechny posádky se nalodily a mohli jsme vyplout. Čekalo na nás několik dobře sjízdných jezů, ale hlavně 24 km klidné vody a o to více pádlování, závěrečných 6 km „voleje“ jsme již znaveni pádlovali až do cíle výpravy za vydatného deště. Déšť jako zázrakem ustal až v cíli naší dvoudenní výpravy ve Zvíkovci, zde jsme se vylodili, nasvačili, umyli a naložili lodě. Pro příští májový víkend již plánujeme výpravu další, ale již na jiné, snad více tekoucí řece.

Oslava čarodějnic u Jezera
V pátek 30. dubna se stejně jako v loňské roce slétli malé, ale i velké čarodějnice a čarodějové před sokolovnu, aby společně i s dospěláky v průvodu dorazili na hráz Jezera. Zde pro všechny přítomné rybářský spolek a Tělocvičná jednota sokol Mšeno společně připravili oslavu čarodějnic. Na děti čekala přehlídka a vyhlášení nejhezčích čarodějnic, různé soutěže např.: skákání v pytlích, přetahování lanem, hod na cíl aj. Velkou atrakcí byly i závody na kánoích, které ochotně zapůjčil pan Matoušek. Nechyběla tradiční vatra, na které byla symbolicky upálena hadrová čarodějnice. Malí i velcí návštěvníci společně strávili u Jezera příjemný předmájový večer.
Oslava čarodějnicOslava čarodějnicOslava čarodějnic

Hana Nečasová