Bronislava Janečková: Rok v dopisech

Již roku 2006 vyšla v nakladatelství Radioservis kniha Rok v dopisech. V naší knihovně se její 1. díl (leden – červen) objevuje nyní. Jde o velmi zajímavou publikaci, která vychází ze stejnojmenného rozhlasového cyklu, který v průběhu roku 2006 odvysílal Český rozhlas 3, stanice Vltava. Jeho autorka Bronislava Janečková sesbírala v archivech, knihkupectvích, antikvariátech korespondenci známých i méně známých osobností (a často i zcela neznámých lidí) a seřadila ji podle dnů vzniku.

V knižní podobě rozhlasového cyklu si můžete přečíst celkem 365 dopisů (v 1. části jejich polovina), které se navzájem velmi liší. Jejich různorodost je dána nejen dobou, v níž byly napsány (nejstarší dopis z 15. století, nejnovější z 21. století), ale i tematicky. Často se jedná o korespondenci, která zachycuje především rodinný život pisatelů, ale my si na pozadí běžného života můžeme udělat obrázek o dané historické době, o souvislostech, o nichž se v učebnicích nepíše. Díky zachovaným dopisům se můžeme přenést do zmiňované doby a přiblížit se alespoň na chvíli k velikánům, kteří na nás strnule zírají z čítanek a učebnic.

Zjistíme, že ačkoli např. Březina, Kvapil, Klicpera, Neruda a jiní jsou neoddiskutovatelně význačnými osobnostmi naší historie, i je trápily obyčejné, všední (a přece nevšední, neboť pro ně v danou chvíli důležité) starosti. A to nám je přibližuje možná víc než cokoli jiného. V knize nalezneme dopisy nejen osobností z oblastí literatury (i když právě literáti 19. a 20. století si velmi rádi navzájem dopisovali), ale i politiky (F. L. Rieger, kníže Metternich, T. Masaryk, M. Horáková), hudby (L. Janáček, E. Destinová) a umění vůbec. K raritám patří soukromé dopisy šlechty (ano, i ona měla své starosti) a rovněž dopisy obyčejných lidí (k takovým patří například dopis houslaře Věnceslava Metelky synovi), kterých není zachováno mnoho.

Obsáhlá publikace je graficky doplněna kopiemi originálů, které jí dodávají na působivosti. Pokud tedy chcete nahlédnout do „starých časů“ a pootevřít dvířka do srdcí našich „velikánů“, vypůjčete si knihu Rok v dopisech. Nebudete zklamáni.

Vladislava Kaulerová Vaňková