Devět let bez řidičáku
Dne 21. března letošního roku, krátce po desáté hodině večerní, kontrolovali policisté z obvodního oddělení ve Mšeně v katastru obce Mělnické Vtelno na silnici č. 274 osobní motorové vozidlo Ford Fiesta, které řídil šestačtyřicetiletý muž z Mělnicka. Hlídka na místě provedla u řidiče orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem a dále lustraci, při které bylo zjištěno, že muž má v současné době od soudu vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu devíti let, s platností od konce ledna roku 2002. Je pravděpodobné, že muž k takto dlouhému zákazu dospěl tak, že v minulosti opakovaně porušoval nařízení správních orgánů nebo soudů, souvisejících s jeho přestupky, popř. trestnými činy v dopravě. Neukázněný řidič si od policistů převzal sdělení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který lze dle zákona uložit trest odnětí svobody až na tři léta.

Krkavčí matka
Pětačtyřicetiletá žena z Mělnicka si v době od poloviny dubna roku 2008 do konce října letošního roku, neplnila vyživovací povinnost na svou dceru, která jí byla uložena soudem. Za sledované období vznikl dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 11 500 Kč. Policisté z obvodního oddělení ve Mšeně ženě sdělili podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy, neboť naplnila definici zákona „…kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce…“.  Za uvedený skutek jí lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Podnapilá řidička
V pátek 2. dubna, krátce před půlnocí, byla v katastru obce Chorušice kontrolována hlídkou z obvodního oddělení Mšeno dvaatřicetiletá řidička z Jablonecka, která řídila osobní vozidlo Mercedes. Žena se podrobila orientační dechové zkoušce, kdy jí byla naměřena hodnota 2,04 promile alkoholu v dechu. Policisté neukázněné řidičce sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Neznámý dřevorubec
Neznámý pachatel v době od poloviny dubna roku 2009 do dubna letošního roku, v katastru obce Mělnické Vtelno, postupně vytěžil celkem čtrnáct stromů, a to jak listnatých, tak i jehličnatých. Poškozená společnost si tak škodu na vytěženém porostu vyčíslila na částku ve výši 57.500 Kč. Policisté z obvodního oddělení ve Mšeně případ šetří jako podezření z trestného činu krádeže, za který lze uložit trest odnětí svobody v rozpětí jednoho až pěti let.

Řídili se zákazem
Osmadvacetiletý muž z Břeclavska, dne 6. dubna letošního roku v dopoledních hodinách, řídil osobní motorové vozidlo Škoda Forman. V katastru obce Ráj, byl kontrolován hlídkou Policie ČR z obvodního oddělení ve Mšeně. Muž se na místě podrobil orientační dechové zkoušce s negativním výsledkem a dále policisté na místě lustrací zjistili, že řidič má od soudu vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel na dobu 16 měsíců, s platností od září roku 2009. Muž o tomto prokazatelně věděl. Nepoučitelný řidič si od policistů převzal sdělení o podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu lze dle zákona uložit trest odnětí svobody až na tři léta.
Dne 17. dubna 2010, v odpoledních hodinách, kontrolovala hlídka z obvodního oddělení ve Mšeně, v katastru obce Vysoká Libeň, osobní motorové vozidlo Ford Escort, které řídil třiadvacetiletý muž z Lounska. Hlídka na místě lustrací zjistila, že muž má od soudu vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let, s platností od prosince roku 2009, což prokazatelně věděl. Policisté muži sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který lze dle zákona uložit trest odnětí svobody až na tři léta.

Vloupání do rodinného domu
Neznámý pachatel v době od 19. do 21. dubna 2010 vnikl na pozemek rozestavěného rodinného domu v obci Mělnické Vtelno, kde poškodil skleněnou výplň u dveří na terase, vnikl dovnitř a prohledal dům. Následně poškodil okno u přilehlé garáže, vnikl dovnitř, otevřel si garážová vrata a odcizil zde uloženou dlažbu, plovoucí podlahu a další věci. Majitel si celkovou škodu vyčíslil zhruba na částku ve výši 284 tis. Kč. Policisté z obvodního oddělení ve Mšeně případ šetří jako podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci, za které lze uložit trest odnětí svobody v rozpětí jednoho roku až pěti let. Policisté zároveň žádají případné svědky události nebo osoby mající jakýkoliv poznatek k případu, aby se obrátili na linku 158 nebo na nejbližší policejní stanici. Mohou tak napomoci k dopadení pachatele a nalezení věcí.