Blíží se čas platit daň z nemovitostí. Jaké však přijde rozčarování, když se na finančním úřadě dozvíme částku, kterou máme zaplatit. Ano, je krize, stát navýší daň z nemovitostí o 100 %. Další zvýšení nechá na uvážení měst a obcí. „Ano, je krize,“ řekl mi pan starosta Mšena, „museli jsme daň navýšit o 200 %. Jsou náklady na osvětlení, úklid komunikací atd.“ Vesnice Sedlec je rozkopaná, zaprášená a ještě dlouho bude. Přesto musí platit daň z nemovitostí jako ve městě.

Ale co vůbec nechápu, proč musím platit navýšení daně z nemovitostí z budovy bývalého kravína, určené k podnikání. Přístupovou komunikaci mi město neuklízí ani v létě, ani v zimě. Náklady na údržbu si hradím sám a veřejné osvětlení tu není. Nemohu být spokojen, navýšení nemám jen o několik stovek, jak mi pan starosta řekl, ale o několik desítek tisíc. Je krize, tak plať.

Jan Rašovec, Sedlec