Gratulace Ivaně Říhové
Bylo 30. března a právě končil měsíc knihy. Tak jako každý rok jsme se vydali do knihovny, abychom se zase něco dozvěděli o knížkách pro děti, o ilustrátorech a taky abychom si mohli knížky „osahat“. Paní Říhovou už jsme znali nejen z minulé návštěvy, ale někteří školáčci, sotva zvládnou všechna písmenka, si chodí s rodiči knížky půjčovat do knihovny. Tentokrát ale byla návštěva přece jenom jiná, protože tohle byla poslední beseda s paní Ivanou Říhovou, která odchází do důchodu a my jsme se seznámili i s její následovnicí, paní Hanzlovou. Paní Říhové přejeme, aby byla pořád tak vitální, jako je dosud, a užila si zaslouženého odpočinku s vnoučaty. A příště už se těšíme na besedu s novou paní knihovnicí, to už budeme dobře a rychle číst.