Malování v MŠDěti z mateřinky měly Týden Země

Jak to všechno začalo? Zjištěním, že i my musíme přírodě začít pomáhat. Děti a paní učitelky z mateřské školy Mšeno se rozhodly, že v době, kdy celý svět slaví Den Země, budou oslavovat přírodu celý týden. Naplánovaly si sázení stromků (fotografie najdete na 3. straně tohoto čísla), úklid lesa od odpadků, třídění odpadů, všelijaké ekologicky zaměřené hry a soutěže. Všechny aktivity směřovaly k tomu, aby si děti uvědomily, jaké mají možnosti a co vše je v jejich vlastních silách aby mohly přírodě pomáhat.
Malování v MŠ
Vyvrcholením těchto oslav byla čtvrteční akce „Malování na silnici“. Celou ulici u mateřské školy vyzdobily děti z mateřské školy a z 1. a 2. třídy základní školy krásnými barevnými obrázky na téma „Příroda kolem nás“. Dokonce se k nám přidaly i maminky s dětmi, které zatím ještě školku nenavštěvují. Mšenská policie nám pomohla zajistit pro děti bezpečnou ulici bez aut. A za to musíme poděkovat i všem rodičům. Tento den vyslyšeli přání svých dětí a ke školce nezajížděli auty. Díky tomu se pro tento den stala naše ulice tou ekologicky nejčistší ulicí ve Mšeně.

Počasí nám přálo, ulice byla plná radosti, smíchu a barevných obrázků, děti si den užívaly a za odměnu si odnesly barevné nafukovací balónky. Děkujeme všem, kteří nás ve všech našich aktivitách podporují.

Dana Svobodová, ředitelka MŠ Mšeno
Malování v MŠMalování v MŠMalování v MŠ