- Na hektaru smrkového porostu se nachází 22 ha jehličí, které zachytí více než 90 % dopadajícího slunečního záření.

- V biomase lesa se uloží asi 2 % dopadající energie. Za vegetační sezonu je takto na 1 ha zachycena energie odpovídající 8 t hnědého uhlí.

- Hektar porostu vyprodukuje 10 t kyslíku za rok, což je množství kyslíku dostačujícího na rok pro 38 lidí. Pro jednoho člověka tedy vyrábí kyslík 63 smrků starých asi 20 let.

- Na 1 ha je uloženo 44 t suchého dřeva v kmenech (současný roční přírůst 4 t). Z toho 20 t tvoří suché dřevo ve větvích (současný roční přírůst 2 t) a 22 t sušina jehlic (současný roční přírůst 2 t).

- Hektarový porost zadrží tolik oxidu uhličitého, kolik vyprodukuje osobní auto, když ujede 90 000 km, tedy asi 15 t CO2.

- Za jasného dne 1 ha porostu přečerpá a odpaří až 40 000 litrů vody.

- Za jasného dne se chladící výkon jednoho smrku rovná výkonu 10 ledniček.

Zdroj: časopis Vesmír