Akci na pomoc postiženým iniciovala paní Venuše Svobodová

Iniciativy při organizování sbírky na pomoc postiženým na Haiti se ve Mšeně ujala Venuše Svobodová s podporou místního evangelického sboru. Celkem se vybralo téměř 15 tisíc Kč. Ke sbírce se připojili i lidé z Řepína, jejich příspěvek činil 1300 Kč.

Peníze budou zaslány švýcarské církevní humanitární organizací HEKS, se kterou má Českobratrská církev evangelická (ČCE) uzavřenou partnerskou smlouvu pro podobné příležitosti. „HEKS má právě na Haiti rozvinutou dlouhodobou charitativní činnost, takže poskytnutá pomoc bude využita efektivně,“ uvedl synodní senior ČCE Joel Ruml.  ČCE poslala HEKSu okamžitě v první reakci na zprávy o ničivém živlu 150 000 Kč z fondu sociální a charitativní pomoci.

Peníze začali mšenští evangelici sbírat po bohoslužbách v neděli 17. ledna. Venuše Svobodová věděla o ochotě dalších lidí přispět. Proto je začala v dalších dnech neúnavně obcházet.  Setkala se především s ochotou pomoci trpícím. „Přestože někteří již předtím poslali podporu  prostřednictvím DMS, přispěli znovu,“ ocenila obětavost. Vyjímečně se setkala i s negativní reakcí jedné ženy, která na její prosbu zareagovala: „Ať se stará Amerika.“