Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás krátce informovat o aktuálním stavu hospodaření našeho města a pokusit se o malý předpoklad letošního roku.

V předchozích volebních obdobích hospodařilo město Mšeno, dle mého názoru, na hraně únosnosti, kdy s každým závažnějším problémem hrozilo vážné zadlužení. Chyběla určitá koncepce, vytváření rezervních fondů, investice nebyly dlouhodobě plánovány, ale realizovaly se dle akutních potřeb. To je třeba si znovu připomenout, protože za současného vedení se snažíme o zcela opačný koncept hospodaření našeho města. V prvních letech bylo nejdůležitějším úkolem odstranit ztráty z rozpočtů minulých let a nastavit priority pro další léta. Hlavním úkolem pak bylo vytvoření potřebného balíku financí na plánované investiční akce, nebo na spoluúčast při akcích financovaných různými grantovými a dotačními prostředky. Musím zde konstatovat, že toto se podařilo a v současné době má město vytvořenu finanční rezervu cca 10 milionů korun. Pevně věřím, že i za současné špatné ekonomické situace celého státu a s tím souvisejícími nižšími příjmy do našeho městského rozpočtu, se nám podaří tuto rezervu ještě mírně navýšit.

Krátce zde zmíním některé připravované projekty, kterých se toto spolufinancování již týká nebo týkat bude. Asi hlavní investiční akcí bude připravovaná regenerace centra města a Mladoboleslavské ulice. Zde je předpokládaná investice cca 40 mil. Kč a jsem přesvědčen, že právě tento projekt se nám podaří zafinancovat z velké části z dotačních peněz. Dále jsou připraveny projekty na snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno a mateřské školky, multifunkční hřiště ZŠ Mšeno, projekt cyklostezky do Stránky, revitalizace exteriéru městských lázní, vybudování nových stavebních parcel v oblasti Na Čihadle, či studie využitelnosti objektu čp. 31, který město zakoupilo v nedávné době.

Rád bych se zde ještě zmínil o navýšení daně z nemovitosti. Toto navýšení jsem i já osobně jednoznačně podpořil a myslím, že je potřeba vědět, že tato daň je 100% vracena do městského rozpočtu a bude tedy celá využita ve prospěch všech občanů v plné výši. Někdo se zvyšováním této daně nebude souhlasit, ale neznám lepší řešení, jak v této špatné ekonomické době přispět do našeho společného rozpočtu. Jsem totiž pevně přesvědčen, že město hospodaří takovým způsobem, že zde již místo pro škrty prakticky není. Věřím tomu, že toto opatření bude přechodné a výrazně nám všem pomůže k přežití tohoto nepříjemného období bez zadlužování města a Vám, občanům, nezkomplikuje Vaše soukromé rozpočty.

Jak jistě vidíte, úkolů je mnoho a na jejich financování bude třeba hledat různé zdroje, bude nutné nadále hospodařit s prostředky města takovým způsobem, jako doposud. K tomu všemu budeme potřebovat Vaší podporu, aby valná většina těchto akcí byla brzy zrealizována.

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Jiří Guttenberg, předseda finančního výboru