Ve Mšeně se znovu sešli bezpříspěvkoví dárci krve Dárci krve ve Mšeně

Každý člověk v Česku dostane během svého života krevní transfúzi průměrně pětkrát a lék vyrobený z krve čtrnáctkrát. Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfúzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu (spotřeba průměrně 3 koncentráty erytrocytů a 1 – 2 jednotky krevní plazmy). Nejvyšší spotřeba krve je při akutních operacích v cévní a transplantační chirurgii: více než 15 jednotek erytrocytů a mražené krevní plazmy. Na nekomplikované ortopedické operace je potřeba jedna až tři krevní konzervy, na složitější 10 jednotek krve (po 300 ml) a 5 – 6 jednotek mražené krevní plazmy. Transfuzní přípravky jsou také nutné na neurochirurgické operace či na některé komplikované porody. Při léčbě novorozenecké žloutenky se podává asi 50 ml, ale často a u závažnějších případů je výměnná transfúze asi 500 ml krve. Proto je nanejvýš potřebné, aby zdravotnická zařízení měla dostatečnou zásobu této nejcennější tekutiny.

Několikrát za rok se bezpříspěvkoví dárci krve scházejí také ve zdravotním středisku ve Mšeně. V pondělí 15. 2. 2010 sem 23 dárců krve. Z toho počtu bylo odebráno 20 lidí, z nich přišli poprvé 3 dárci – paní Jana Malinská a pánové Miloš Gurvay Pavel Steinbach. Podvacáté byla krev odebrána panu Miloši Václavíkovi, který obdrží od ČČK Mělník stříbrnou medaili prof. J. Janského. Mšenské odběrové místo má i své tradiční dárce – pan Pavel Novotný měl v tento den již svůj 72., Jaroslav Tuček 57., Pavel Nečas 49. a Oldřich Frydrych 47. bezpříspěvkový dar krve.

Děkujeme jak stálým, tak novým dárcům. Těšíme se ve Mšeně dne 21. června při dalším odběru na shledanou. Za OS ČČK Mělník

Marie Hospodková   

Jana Malinská přišla poprvéMiloš Václavík při vyšetřeníDárci před odběrem