Ve středu 17. 2. se dvě dvojice žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily celostátní osvětové kampaně nazvané LABESTRA (Láska beze strachu). Účelem sbírky je získání peněžitých příspěvků k zajištění provozu a preventivní činnosti Společnosti pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu a na podporu výchovy a vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv včetně problematiky partnerských vztahů a náklady s tím související. Žáci a studenti získají mimo nových poznatků i důležité komunikační dovednosti. Kampaň využije po dobu svého konání 14. února svátek sv. Valentýna, ze kterého se postupně pokusí vybudovat Český den sexuálního a reprodukčního zdraví. Naši žáci oslovili občany Mšena, informovali je o kampani a jejim účelu, nabízeli přáníčka za minimální cenu 20 Kč, dále všem osloveným rozdávali informační letáčky o antikoncepci. Našim žákům se podařilo vybrat 1406 korun, které jsme odeslali na sbírkové konto: 52825282/0300.

Mgr. Hana Nečasová, metodik prevence