Budova ZUŠ před rekonstrukcíBudova ZUŠ po rekonstrukciSídlo Základní umělecké školy ve Mšeně se po rekonstrukci opět otevřelo mladým umělcům

Nové moderní učebny, které v historické budově školy vznikly, poskytnou vhodné prostory i pro studenty ze zahraničí. Do Mšena by měli zavítat umělci 
z Litvy a Lotyšska. Mladí výtvarníci a hudebníci, kteří navštěvují mšenskou základní uměleckou školu, se dočkali moderních učeben. Ty jim nejméně na tři desítky let poskytnou ideální podmínky pro výuku. Město totiž nechalo budovu bývalé Hálovy restaurace u vlakového nádraží, kde umělecká škola sídlí od padesátých let minulého století, kompletně zrekonstruovat.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
Podle starosty města Martina Macha sice budova před zhruba čtyřiceti lety prošla částečnou opravou, už dlouho však nevyhovovala současným požadavkům na výuku. „Obdobně jako u mateřské a základní školy jsme připravili projekt na snížení energetické náročnosti budovy. Vedle zateplení a výměny topného systému jsme se navíc pustili i do kompletní přestavby interiéru,“ připomněl starosta a dodal, že generálka školy vyšla na šest a půl milionu korun, z toho téměř tři miliony činila dotace.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
V umělecké škole stavaři z firmy Guttenberg s. r. o. během jednadvaceti týdnů vybourali v patře veškeré příčky a vytvořili tam jinak situované učebny. Potvrdil to ředitel školy Čeněk Hlavatý. „Z horního patra nezůstalo kromě jedné stěny v podstatě nic. Budova se v předchozích letech nikdy nerekonstruovala komplexně. Zřejmě pokaždé, když se našetřily peníze, došlo na nějakou místnost. Všude byla ještě elektřina v hliníku, i další materiály byly v provozu školy dost limitující,“ konstatoval ředitel, který je také autorem názvu školy na průčelí budovy, který je laděn do dobového stylu.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
Projektant Milan Drechsler se při své práci částečně inspiroval starou fotografií bývalého hostince, která pocházela ze začátku minulého století. Škola tak díky němu dostala kouzlo dávných časů, které je příjemným kontrastem k modernímu interiéru. Zázemí pro děti během stavby poskytl mšenský domov seniorů a základní škola, učily se také na radnici.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
Umělecká škola bude podle ředitele po rekonstrukci žít i mimo tradiční vyučovací hodiny. „Nyní budeme mít možnost odstartovat daleko větší zahraniční spolupráci. Máme už předjednané tři školy v Lotyšsku a jednu v Litvě. Můžeme k nám bez problémů přizvat hosty, kteří u nás mohou tvořit třeba přes letní prázdniny,“ přiblížil rozjednanou spolupráci Čeněk Hlavatý a připomněl, že dvě ze škol jsou sklářského zaměření, což by mohlo žákům mšenské umělecké školy významně rozšířit znalosti. Možnou spolupráci s několika sklárnami chce už v příštím týdnu ředitel Čeněk Hlavatý domluvit i na Novoborsku.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
Novinkou, která přijde společně s novými prostorami, bude od příštího roku také fotografický kurz a výuka ve školní kovárně. „Na klasickou a digitální fotografii se zaměříme pod vedením Elišky Jílkové, která by měla své zkušenosti ostatním předávat pravděpodobně jednou za dva týdny. Fotografický kurz i kovárna budou k dispozici všem zájemcům, a to bez ohledu na věk,“ popsal ředitel Základní umělecké školy Mšeno, která má mezi uměleckou veřejností dobré jméno.
Slavnostní otevření ZUŠ Mšeno
Hudební obor pod vedením Josefa Šebesty chystá rozsáhlou spolupráci s Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky. Důkazem této skutečnosti byla i přítomnost šéfdirigenta a ředitele této instituce, plk. MgA.Václava Blahunka, Ph.D. „Jestli si někdo myslel, že jsme jeli naplno, tak to bylo na půl plynu. Teprve teď se to rozjede," řekl s úsměvem ředitel školy.

Jiří Říha

V pondělí 25. listopadu v 17 hodin se konalo slavnostní otevření zrekonstruované budovy Základní umělecké školy Mšeno. Došlo k tomu vprostřed intenzivních příprav na pohádkový koncert, jenž byl dotován finančním grantem města Mělníka. Poslední koncert, složený z písní a melodií českých filmových pohádek, zazněl symbolicky 25. listopadu v aule Základní školy ve Mšeně, především jako poděkování za prostory a podmínky, jež základní škola poskytla umělecké škole k výuce výtvarného oboru po dobu rekonstrukce.

Po koncertu začalo stěhování hudebního oboru do svého domovského prostoru, a to nejen ze ZŠ, nýbrž také z Domova seniorů, kde vyučoval Karel Horňák, a z radnice, kde probíhala výuka většiny hudebního oboru. Všem institucím, jež nám umožnily plnohodnotně překlenout čtyřměsíční období rekonstrukce budovy ZUŠ, děkujeme.

Prostorové dispozice, jež budova ZUŠ nabízí k umělecké výuce, si mohli zájemci prohlédnout již od 13 hodin, kdy se otevřely dveře pro širokou veřejnost. Zájem o novou budovu, jež se zdálky vymyká kolem stojící zástavbě, byl velký a směrem k oficiálnímu času otevření školy se ještě vystupňoval.

Sešla se zde snad stovka lidí, a to nejen ze Mšena. Uvítali jsme starostu města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše a ředitele ZUŠ Mělník Jiřího Lechnera, z obce Byšice, kde máme výtvarnou i hudební pobočku, přijela starostka Mgr. Jana Poláková a ředitel ZŠ Mgr. František Viktorin.

Slavnostní akt zahájil starosta města Mšena Ing Martin Mach, dále se představili zástupci stavební firmy Guttenberg, která přestavbu realizovala. S gratulací a zdravicí vystoupil i plk. Dr. Václav Blahunek, ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Posléze pak ředitel ZUŠ Mšeno Mgr. Čeněk Hlavatý a ředitel Hudby Hradní stráže a Policie ČR plukovník Václav Blahunek podepsali smlouvu o umělecké spolupráci.

S tímto významným hudebním tělesem má naše škola nadstandardní vztahy. Dvakrát jsme jako Základní umělecká škola Mšeno navštívili sídlo Hudby Hradní stráže a vyslechli si výchovný koncert – poprvé pod názvem Hudební nástroje se představují, podruhé pak pod názvem Státní návštěva. V minulém roce jsme vypravili autobus s žáky hudebního oboru na koncert HHS a PČR, jenž se konal ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2012.

Na slavnostní atmosféře, jež trvala až do večerních hodin, se podílelo více regionálních osobností, než kolik jsem jich vyjmenoval. Především musím za zájem poděkovat rodičům, jejichž děti jsou našimi žáky, a samozřejmě jim, našim žákům, kteří nevydrželi čekat a navštívili ZUŠku už v den jejího otevření. Pedagogický sbor i žáci se tak vrátili do svého tradičního prostoru, jenž uměleckému vzdělávání dětí slouží již od padesátých let minulého století.

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno

(12/13)