Bayerová Anna, MUDr. (* 4. 11. 1852 Vojtěchov † 25. 1. 1924 Praha), lékařka. Je uváděná jako první česká lékařka, která však získala lékařský diplom na univerzitě ve švýcarském Bernu (1881), o rok později než její přítelkyně  Bohuslava Kecková z Bukole. Obě se poznaly při přednášce Jana Evangelisty Purkyně (1787 – 1869) v Náprstkově Americkém klubu dam a rozhodly se pro studium medicíny ve Švýcarsku.. V bývalém Rakousku – Uhersku bylo totiž ženám zakázáno studovat medicínu a provozovat lékařskou praxi. Obě tyto ženy – první české lékařky – začaly svou praxi v Bosně a Hercegovině a v různých sanatoriích ve Švýcarsku. Teprve od roku 1914 působila Anna Bayerová v Ústavu choromyslných v Praze-Bohnicích a po roce 1918 byla profesorkou zdravovědy na pražských dívčích školách. Spoluzakládala u nás Čs. červený kříž. Napsala knihu Žena lékařkou. Její pozůstalost je v archivu Národního muzea v Praze. (V Českém biografickém slovníku jsou její data narození a úmrtí odlišná.)

Holický Blažej Ignác Václav († 1679 Nebužely), evangelický farář. Vystudoval filozofii a působil v Nebuželích v letech 1674 – 79.

Chvála Břetislav, Ing., CSc. (* 27. 1. 1924 Nebužely - 7.4.2001 Praha), odborný pedagog. Byl profesorem Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, autor mnoha odborných publikací a vědeckých prací  ve svém oboru (obráběcí a tvářecí stroje).

Čermák Jan (* 22. 12. 1807 Živonín † 1874), veřejný činitel. Bratr kněze Františka, studoval na gymnáziu v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako člen městského zastupitelstva v Jičíně, v roce 1851 organizoval pokladní službu v maďarském Debrecíně, od roku 1866 na zemském finančním ředitelství v Praze. Je pochován v Živoníně.

Hrdlička František (* 1869 Řepín † 1945 Praha), učitel a operní basista. Odešel do Stuttgartu a postupně byl angažován v mnoha operách v Německu a Švýcarsku. Měl později svoji pěveckou školu v Kolíně nad Rýnem a byl sbormistrem v Solingenu.

Převzato z publikace M. Sígla: Kdo byl a je kdo na Mělnicku

(12/13)