Smíšený pěvecký sbor Intermezzo zahájil letošní sérii adventních koncertů již tradičně v kostelíku v Medonosích poslední listopadovou sobotu. Pod vedením sbormistra Karla Horňáka zazněla jak díla klasických autorů, tak i lidové písně či vánoční popěvky, v nichž se představil sbor i jeho sólisté. Posluchači v kostelíku sv. Jakuba vyslechli skladby věnované adventnímu období, známé i méně známé, jako např. Halleluya nebo Všichni věrní křesťané. Slyšeli také spirituály, z nichž se posluchačům velice líbil lyrický Prayer for Pentecost. Své příznivce si získal rovněž spirituál Z Betléma se ozývá. Slavnostně naladění posluchači byli pozváni na malé občerstvení do sálu obecního úřadu.
Adventní koncerty tvoří nyní vrchol koncertní činnosti koncem letošního roku. O prosincových víkendech sbor hostily kostely v okolí – Mečeříž, Nebužely a Chorušice. O poslední adventní sobotě (21. prosince)  Intermezzo zpívalo v kostele Povýšení sv. Kříže v Lobči. Týž den proběhl adventní koncert v evangelickém kostele ve Mšeně, z něhož přinášíme fotografie Jiřího Říhy.
Adventní koncert MšenoAdventní koncert MšenoAdventní koncert Mšeno
(12/13)