Celosvětová akce k Mezinárodnímu dni míru

Protože tento den vyšel letos na sobotu, sešli se žáci naší školy již v pátek 20. září v 10 hodin na školním hřišti. Spolužáci z volitelného předmětu přírodovědná praktika seznámili s myšlenkou této akce ostatní spolužáky v krátkém projevu a zasadili na školním hřišti pět stromů věnovaných rodiči našich žáků. Tři smrky a dvě borovičky tak budou pokračováním živého plotu kolem našeho sportoviště a milou připomínkou našeho mírového snažení.

Projev: Doufáme, že vám všem stejně jako nám a spoustě dalších lidí na celém světě, záleží na životním prostředí a přírodě kolem, a to nejen v rámci  naší školy či státu ale v rámci celého světa. A tímto stromem se přidáváme ke spoustám dalších studentů a učitelů po celé Zemi. Na celém světě dnes zasadí strom na počest dne míru.  

První stromy lidé zasadí, až vyjde slunce, aby ozářilo nový den. Den, kdy všechny strany složí zbraně. Den, ve kterém utichnou všechny boje a války. Až slunce, ten symbol života a dobra, ozáří den míru. A ozáří pak každou zemi od východu k západu, od Oceánie, kde zahájí svou pouť, přes Evropu, aby se tu na chvilku zastavilo a připomnělo Evropě zvěrstva z 20. století, a na konec se podívá na Ameriku. Ozáří tedy každou zemi na světě a její obyvatele plné klidu a míru. Sázíme stromy, jelikož jsou pro nás symbolem života, čistého ovzduší, dlouhověkosti a přírody.

OSN ustanovila 21. září jako Mezinárodní den míru. Tento den by měl být zasvěcen podpoře životního prostředí, celosvětovému míru, boji s nevyléčitelnými nemocemi a spolupráci mezi národy. Od roku 2010 už se zasadilo 11 milionů stromů, a to díky organizacím LEAF (což znamená Learning About Forests) a ENO (zkratka pro Enviroment Online).

projev: Marek Vašíček 9. třída, zpráva: ing. Daniela Sobotková