Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej IV - Král básník Václav II.
Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na přelomu 13. a 14. století se dotvořila tvář středověkých Čech, na níž už Lucemburkové mnoho nezměnili. Stejně jako v předchozích dílech se děj románu odehrává na širokém prostoru celé křesťanské Evropy, v ději vystupují všichni členové přemyslovského rodu a rovněž významné osobnosti té doby.

Poslední část tetralogie je opět zpracovaná s velkou erudicí, historie je podaná s velkou znalostí faktů života ve středověku i se znalostí souvislostí v celoevropském kontextu. Výborné čtení i pro ty, které historie tolik nezajímá – román je psán poutavě a čtivě a já ho doporučuji nejen znalcům Vondruškova díla. Autorovy knihy patří mezi tituly, které jsou v městské knihovně na prvních místech ve výpůjčkách, ať se jedná o jeho historické detektivky – příběhy, ve kterých je hlavní postavou královský prokurátor Oldřich z Chlumu nebo královský písař Jiří Adam z Dobronína, či historické romány (Mezi tiárou a orlicí či tetralogie Prodavači ostatků).

Pro případné zájemce o Vondruškovu tvorbu připojuji seznam detektivních románů z cyklu Hříšní lidé království českého, které má knihovna ve svém fondu: Znamení Jidáš; Tajemství abatyše z Assisi; Vražda v ambitu (příběh Osudný turnaj); Román o růži; Dýka s hadem; Zdislava a ztracená relikvie; Záhada zlaté štoly; Znamení rožmberské růže; Adventní kletba; Králův dluh; Olomoucký bestiář; Prokletí brněnských řeholníků; Podivná svatba na Lichnici; Strážce boleslavského mystéria; Pečeť smrti; Msta písecké panny; Apage satanas!