Liehmann Antonín (* 1. 11. 1808 Tubož † 22. 1. 1879 Zlonice), učitel hudby. Základní školu navštěvoval ve Vepřku, učitelský kurz absolvoval v Mladé Boleslavi. Od svého staršího bratra Václava se naučil hře na housle, klarinet, lesní roh, klavír a varhany. Učil nejprve na Šluknovsku a od 1832 ve Zlonicích, kde získal místo varhaníka v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byl učitelem hudby Antonína Dvořáka a měl vlastní kapelu. Když se stal učitelem, vybral si za svého pomocníka Štěpána Bendu, kterého Antonín Dvořák později zvěčnil ve své opeře Jakobín. Psal rovněž smuteční pochody, taneční skladby a pastorální mše.

Křička
Josef (* 4. 11. 1888 Praha † 25. 3. 1969 Želízy), hudební skladatel a pedagog. Narodil se v hudební rodině a od dětství vynikal ve hře na klavír a na housle. V letech 1912 –14 založil a vedl Dětský hudební a rytmický ústav v Praze. Po absolvování Čs. hudební akademie v Praze byl učitelem hudby. Proslul jako novátor a reformní pedagog hudební výchovy 20. století. Byl též skladatelem, zhudebňoval zejména texty říkadel. Spolu s Františkem Krchemvydali dvoudílnou publikaci Dítě a hudba s podtitulem Nové cesty v hudební výchově dětské. Dále vydal knížku hudební výchovy Jitro pro školy obecné (národní) a s týmž názvem zpěvník pro měšťanské školy a průvodce pro učitele. V prvních letech po první světové válce byl spoluzakladatelem Domu dětství v Krnsku u Mladé Boleslavi. Ve 30. letech minulého století působil v Čs. rozhlasu, vedl týdenní půlhodinové relace s názvem Dětské hudební táčky a věnoval se dále komponování. V době druhé světové války byl účastníkem protifašistického odboje na Kokořínsku, kde pobýval dlouhá léta, stejně tak v Mělníku, Mšeně, Hlučově, Kanině, Řepínu, Jestřebici a Želízech, kde byl po druhé světové válce obecním kronikářem v letech 1945 – 51. Spojkou mšenské odbojové skupiny kolem něho byla Anna Pollertová, popravená v Berlíně v lednu 1945. Tato skupina byla velmi početná a významně v ní působili mšenští četníci. V letech 1953 – 57 pořádal hudební festivaly Želízské léto. Je pochován na hřbitově ve Mšeně. Jeho syn Dušan(zemřel 1977) byl sochařem a restaurátorem. Životu a dílu Josefa Křičky zasvětil své dílo Rudolf Sieber (*26. 1. 1926), vyšlo v roce 2005 s podtituly: Novátor hudební výchovy a Učitel – skladatel – člověk.

Schneider Václav (* 9. 2. 1915 Nebužely † 3. 11. 1978 Vídeň), kněz. Vstoupil po maturitě do rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (mužský řád řeholních kanovníků), byl vysvěcen na kněze a jako farář působil v Praze – Michli a Krči. V roce 1951 byl zatčen jako ostatní členové řádu, odsouzen a nucen pracovat v uranových dolech. V roce 1967 se mu podařil útěk do Rakouska, kde vykonával opět kněžskou činnost. S podlomeným zdravím podlehl zákeřné chorobě.

Zdroj: M. Sígl: Kdo byl a je kdo na Mělnicku