Dvakrát z umělecké školyVídeň opět nezklamala
Základní umělecká škola Mšeno uspořádala v sobotu 12. října 2013podzimní zájezd za uměním do Vídně. Galerie Albertinapřipravila pro návštěvníky kulturní událost podzimu, výstavu Matisse a divoké šelmy - A. Derain, G. Rouault, M. de Vlaminck, G. Braque, R. Delaunay, Kees van Dongen, R. Dufy. Jednalo se o první výstavu takového rozsahu ve střední Evropě. Reprezentativní výběr zahrnoval 160 obrazů, kreseb a soch zapůjčených z celého světa. Obrazy avantgardních fauvistů doslova zařvaly ze zdí, tak jako kdysi na III. Podzimním salonu v Paříži r. 1905.

Zneklidňující retrospektiva Gottfrieda Helnweina byla manifestací bravurní hyperrealistické malby s obrovským společenským apelem protivšudypřítomné bolesti a násilí páchaném na dětech. Výsledkem toho je jeho práce často považovaná za provokativní a kontroverzní. Jako rodilý Vídeňan se tradičně navrací k 18. století, do kterého spadají i sochy Franze Xavera Messerschmidta. Je vidět, že se často nechává ve svých pracích inspirovat také dalšími dvěma Vídeňany – Hermannem Nitschem a Rudolfem Schwarzkoglerem, kteří zobrazovali svá těla ve stavech jednoznačně odkazujících k utrpení, bolesti a smrti. Albertina představila tvorbu originálního rakouského umělce, uspořádanou k příležitosti jeho 65. narozenin. Pobuřující hyperrealistická díla autora rozbíjí veškerá tabu společnosti a ukazují ztrátu posledních hodnot člověka. Nezapomenutelné bylo i osobní setkání se samotným umělcem v prostorách Albertiny. Gottfried Helnwein spolupracoval také s některými hudebníky. Obal alba vytvořil například pro skupiny Scorpions, Rammstein nebo Marilyn Manson. Kunsthistorisches Museumnechtělo zůstat pozadua připravilo výstavu fenomenálního britského malíře Luciana Freuda, vnuka psychoanalytika Sigmunda Freuda. Tato výstava byla poslední, kterou umělec za svého života připravil. Stala se tak jeho první posmrtnou výstavou a právě ve Vídni. Jak symbolické... Umělec zobrazoval nahá lidská tělo v intimních situacích. Jeho modely si však vždy zachovávají důstojnost. Výrazy jejich tváří se zavřenýma očima, charakterizují vnitřní život a zranitelnost portrétovaných. Na sklonku života portrétoval Její Veličenstvo britskou královnu Alžbětu II..

Animace Lidice
Ve čtvrtek 3. října 2013 byl zrealizován projektový denZUŠ Mšeno, Památníku a galerie v Lidicích. Tohoto projektu se zúčastnili pedagogové výtvarného oboru Hlavatý, Chmelařová, Hokešová a 20 žáků naší ZUŠ.

Animace Lidice dramatickou tvorbou lektorů přiblížila tragické události, které následovaly po atentátu na říšského protektora Heydricha a hrdinství parašutistů J. Gabčíka a J. Kubiše. Naši žáci měli také možnost vidět na vlastní oči přehlídku41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, stálou expozici galerie Lidice a výstavu Hrdinové v prostorách Památníku. Vše bylo propojeno formou pracovních listů, kdy krok za krokem vše postupně zapadalo do vzájemných souvislostí.

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno

Dvakrát z umělecké školyDvakrát z umělecké školyDvakrát z umělecké školy