Již podruhé se Den architektury konal také na Kokořínsku, v netradiční formě cykloputování po třech obcích – Dubá, Lobeč a Mšeno. V Dubé jsme po uvítání pracovnicemi místního úřadu u sušárny chmele a stručné rekapitulaci toho, co město s objektem aktuálně chystá, zhlédli v kempu Nedamov zbrusu novou instalaci netradičních kempových chatek. Architektonicky moderně pojatý shluk chatek zaujel zejména tím, jak autoři pojali řešení jejich umístění – postavili je na pilotech do svahu, aby neubíraly vzácnou volnou rovnou plochu kempu. Dřevěné chatky na ocelových pilotech nás velmy zaujaly a jistě posunuly úroveň a vzhled kempu o kus dál.

Po chutném obědě v místní restauraci nastal čas přesnunu. Někteří jsme jeli do Lobče na kolech, jiní cyklobusem (klub dubských historických cyklistů) a další auty. V lobečském pivovaru jsme absolvovali prohlídku celého objektu a měli jsme možnost vidět, jak úžasně postupuje záchrana této památky. Klobouk dolů před manželi Prouzovými!

Po dalším přesunu do Mšena, který již i dubští absolvovali na svých krásných strojích a v dobových úborech, jsme se sešli na náměstí ve Mšeně, kde jsem krátce shrnul dosavadní zkušenosti s fungováním revitalizovaného centra města. Poté jsme se přesunuli na sál radnice.

Zde proběhla vernisáž prací studentů katedry architektury FS ČVUT na téma „Bydlení na venkově“, kdy studenti představovali své návrhy možných řešení dvou rozvojových ploch ve Mšeně – lokality „U cihelny“ a „U střediska“ (podrobněji na str. 4). Velmi svěží práce a genezi jejich vzniku představil vyučující studentů p. Ing. Jan Pustějovský, jinak též člen pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno.

Po pěkné vernisáži byl na řadě poslední bod nabitého programu – exkurze do rekonstruované ZŠ Mšeno, jedné z nejvýstavnějších budov ve městě. Naši hosté se pokochali výhledem z věže, poslechli si pár informací o rekonstrukci školy v minulém roce a absolvovali důkladnou prohlídku automatické kotelny na dřevní štěpku s výkladem.

Byl to moc pěkný den, nabitý informacemi a pozitivní energií všech zúčastněných a jsem si jist, že akci uopakujem i příští podzim. Třeba se jí příště zúčastní i více mšenských občanů, není špatné se podívat, jak to dělají jinde a zároveň hostům ukázat, co nového či pěkného je ve Mšeně.

Martin Mach, starosta