Boleslavská ulice čeká na rekonstrukcianeb Starosta města k rekonstrukci Boleslavské ulice

Vážení občané, na úvod dovolte zopakovat několik faktů – silnice v Boleslavské ulici není města, nýbrž kraje, a přestože se už dlouho snažíme o urychlení zahájení stavby, není nám to nic platné.

Těsně před koncem roku 2011 Středočeský kraj (narychlo před nabytím účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách) „nalosoval“ velké množství stavebních zakázek. S tímto postupem vedení města nesouhlasilo, ale vedení kraje odmítlo soutěž zopakovat v transparentní formě. Cena „vítězné“ nabídky byla někde kolem 35 mil. Kč. Poté, co zavřeli p. Ratha, inovované vedení kraje nalosované zakázky zrušilo s tím, že se budou soutěžit znovu.

Novou soutěž na průtah Boleslavskou vyhlásil kraj v září před rokem. Tato soutěž však stále není ukončena! Je sice již známo pořadí uchazečů a vítězný (s cenou pod 17 mil. Kč) již byl vyzván k uzavření smlouvy, ta ale zatím podepsána nebyla. Brání tomu několik věcí – kraj dopředu avizuje, že nebude proplácet žádné případné vícepráce (které se objektivně mohou objevit), kraj nemá podepsanou smlouvu s archeology (a odbory krajského úřadu se mezi sebou radí, jak tuto věc správně udělat), není upraven termín dokončení stavby (původní termín do konce roku je již nesmyslný).

Pokud bude brzy podepsána smlouva o dílo, beztak nebude moci být předáno staveniště pro archeologický výzkum. Pokud by ten – řekněme v říjnu – začal, tak i vlivem počasí se bude dlouho táhnout a k 1. listopadu musí být komunikace předána ve stavu schopném zimní údržby krajské správě silnic. Z toho všeho vyplývá, že letos se asi na průtahu nezačne. Možná jen v ulici Hlovecké a dále až do Hlovce se stavbou dešťové kanalizace pro budoucí odvodnění komunikace, pokud kraj předá staviteli alespoň tuto část staveniště.

Z výše uvedeného je jasné, že budeme ještě muset přežít jednu zimu s rozbitou vozovkou, kterou ovšem musí vodárny rychle dosypat vhodným materiálem a dále udržovat sjízdnou. Smutné je, že kvůli neschopnosti kraje vysoutěžit a rozjet stavbu v přijatelné době město pravděpodobně přijde o milionovou dotaci na chodníky, která je vázaná k tomuto roku.

Dnes, tj. 20. 9., jsme uzavřeli výběrové řízení na dostavbu splaškové kanalizace v Nádražní ulici. Nabídky byly přijatelné, věřím tedy v brzký podpis smlouvy a v říjnu v začátek stavby, která by měla skončit koncem roku. Po zahájení rekonstrukce Boleslavské na jaře by mělo město postavit další část splaškové kanalizace v úseku Nádražní – výkup šrotu. To nyní dělat nelze, až v součinnosti s budoucí rekonstrukcí průtahu.

V pondělí 23. 9. budeme uzavírat výběrové řízení na rekonstrukci několika místních komunikací. Pokud soutěž dobře dopadne (a bude z čeho vybírat), tak doufám ještě letos stihneme plošné opravy ulic Školní, části Na Klůčku, uličky před školou a úseku Jatecká – Zahradní (kolem střediska) a na jaře pak Hlovecké a Nádražní.

Klidný podzim přeje

Martin Mach, starosta města