Univerzita třetího věku ve Mšeně vstupuje do čtvrtého semestru

V současné společnosti se stále více seniorů se dožívá důchodového věku v dobré duševní a fyzické kondici. Pro její udržení je důležitý aktivní přístup k životu a další zapojení těchto občanů do společenského dění. Jednou z možností činorodého přístupu ke stáří je další vzdělávání v tzv. Univerzitě třetího věku (U3V). Na možnosti tohoto studia ve Mšeně jsme se zeptali Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, MBA, zástupce konzultačního střediska Domova seniorů, který Univerzitu třetího věku ve Mšeně zajišťuje.

Jak dlouho již Univerzita třetího věku funguje?
Na začátek jen vysvětlení pojmu U3V. Nejedná se o samostatnou instituci, jak by se mohlo podle názvu na první pohled zdát, ale jde o vzdělávací aktivitu s více jak dvacetiletou historií, provozovanou na téměř všech českých univerzitách. Pro dokreslení, uvádí se, že je celkově nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a v celé České republice studuje asi 35 tisíc seniorů.

Znamená to tedy, že senioři, kteří se chtějí dále vzdělávat, musí cestovat přímo do sídla vybrané české univerzity, která výuku U3V provozuje?
Stav, kdy výuka, která je vázána pouze na univerzitní, tedy především krajská města a pro seniory z menších měst a venkova je tak špatně dostupná, již neplatí. S rozvojem komunikačních technologií se naskytla příležitost zpřístupnit za symbolický poplatek seniorské vzdělávání co možná nejširšímu okruhu zájemců. Hovoříme poté o tzv. Virtuální univerzitě třetího věku (VU3V). Ve Mšeně přichází s projektem VU3V v únoru 2012 DSM, a to ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Jak je tedy takováto výuka organizována a co je předmětem studia?
Výuka Virtuální univerzity třetího věku, někdy též nazývána vzdálená nebo elektronická, zahrnuje skupinové přednášky natočené vysokoškolskými lektory, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity. Během šesti semestrů (tzn. tří let) mohou zájemci volit v přednáškovém cyklu „Svět kolem nás“ z následujících témat: Astronomie, Lesnictví, Etika jako východisko z krize společnosti, Kouzelná geometrie, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Hudební nástroje, Vývoj a současnost Evropské unie, Historie a současnost české myslivosti, Osobní finance, Čínská medicína v naší zahrádce, Vývoj informačních technologií, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Dějiny oděvní kultury a Lidské zdraví. Senioři nemají povinnost po přihlášení studovat všechny semestry, ale mohou si z vypsaných témat vybírat a je tedy na nich, co a s jakou intenzitou chtějí studovat.

Jednotlivé, přibližně hodinové přednášky shlédnou posluchači společně 6 x za semestr (cca každých 14 dní). Po každé přednášce může probíhat společná diskuze řízená moderátorem v návaznosti na přednášené téma. Dále účastníci vypracují nejprve kolektivně a poté každý samostatně elektronický test k ověření pochopení výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí portálu VU3V zaslat lektorovi – přednášejícímu, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor do další přednášky může každý senior buď samostatně, nebo ve skupinkách opakovaně využít k samostudiu již vyslechnutého tématu. Pokud má účastník problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného tištěného materiálu.

Jak probíhá studium VU3V v Mšeně?
Ve Mšeně bude v říjnu letošního roku zahájen již čtvrtý semestr studia VU3V. V letním semestru absolvovalo semestrální kurz „Čínská medicína v naší zahrádce“ a kurz „Dějiny oděvní kultury“ celkem sedm studentek seniorek. Závěrečný seminář proběhl v květnu v aule České zemědělské univerzity v Praze. Zde byly také studentům VU3V slavnostně předány Pamětní listy. Během předchozího studia studentky absolvovaly již kurzy: Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti a Historie a současnost české myslivosti. Pro další semestr byla zvolena témata „Kouzelná geometrie“ a „Lidské zdraví“.

Kde je možné se přihlásit či případně získat další informace?
Výuka zimního semestru bude ve Mšeně zahájena 9. 10. 2013 od 10 h v knihovně Domova seniorů ve Mšeně. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na číslech 315 694 720, 606 823 127, na e-mailové adrese dsm.reditel@seznam.cz  nebo po telefonické dohodě osobně na adrese Domov seniorů Mšeno, p. o., Boleslavská 451, 277 35 Mšeno. Informace o studiu lze získat také na internetovém portálu www.e-senior.cz .

(08/13)