Fabian Václav (*26. 8. 1833 Živonín † ?), voják z povolání, politický pracovník. Byl důstojníkem u císařsko-královského vojska. Sňatkem v roce 1867 se stal spolumajitelem velkostatku ve Velkém Újezdě a byl zvolen poslancem zemského sněmu a říšské rady. Náležel ke straně historické šlechty, v roce 1890 byl členem okresního zastupitelstva.

Režný Vojtěch (*26. 9. 1893 Mšeno †1945 Dachau), učitel. Působil v české menšině v Jugoslávii, byl redaktorem krajanských časopisů, tvůrcem česko – srbského slovníku a učebnice. Zahynul za druhé světové války v koncentračním táboře Dachau.

Stránský Pavel ze Zapské Stránky (*1583 Stránka †1657 Toruň), historik. Původně profesor gymnázia v Litoměřicích, po sňatku s bohatou vdovou opustil učitelské povolání a zastával různá místa na městských úřadech. Hlásil se k Jednotě bratrské, účastnil se protihabsburského odboje a po bitvě na Bílé hoře mu byla zabavena polovina jmění. Odmítl rekatolizaci a v roce 1627 musel Čechy opustit. V emigraci napsal spis Respublica Bohemiae – O státě českém (vyšlo v Leydenu 1634 a v Toruni druhé rozšířené vydání 1643), považovaný za nejlepší dílo českého humanistického dějepisectví. Podává ucelený pohled na český stát a jeho předbělohorský vývoj. Je v něm množství údajů historických, zeměpisných, státoprávních, fakta o obyvatelstvu, jazyku, stavech, panovnících, úřadech a náboženství. Mj. o Mělníku píše, že „…město je sice malé, ale vystavěné na místě přepůvabném…znalcům dobrého pití se zvláště doporučuje lahodnost mělnického vína…“

Sígl M.: Kdo byl a je kdo - Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko

(08/13)