Mšenské enduroMšenské enduroMšenské enduro

Druhý víkend v září bude ve Mšeně patřit kvalitnímu motoristickému sportu

Mšenské enduroAgilní Enduro klub Mšeno připravil na druhý zářijový víkend tradiční motoristický podnik. Pojede se jubilejní, 30. ročník terénních motocyklových závodů, které jsou zařazeny do seriálu Mistrovství České republiky. Pořadatelský tým má v těchto dnech napilno, aby organizačně zvládl nápor několika desítek jezdců, kteří k soutěžnímu klání přijedou z celé České republiky. Dejme na úvod slovo Karlu Dlouhému, řediteli již zmíněného podniku:

Vážení sportovní přátelé,
motoristický sport má ve Mšeně dlouholetou tradici. První motocyklové závody byly pořádány již v roce 1950. A od této doby se uspořádalo 29 ročníků. Letos bude završena třetí desítka uspořádaných soutěží. Během těchto let se při pořádání vystřídalo několik generací pořadatelů ze Mšena nebo blízkého okolí.
Mšenské enduro
Dovolte mi‚ abych vás jménem pořádajícího Enduro klubu Mšeno pozval na již 30. ročník motocyklové terénní soutěže ve Mšeně, kde se představí nejlepší jezdci tohoto sportu nejen z České republiky. Přijďte podpořit mšenské jezdce v závodě při Mezinárodním mistrovství České republiky Enduro jednotlivců a družstev a při Přeboru České republiky Enduro jednotlivců a družstev.
Mšenské enduro
Sportovní podnik, který se uskuteční o víkendu 7. – 8. 9. 2013‚ je výsledkem obětavé práce členů našeho klubu, ale i vstřícností mnohých dalších ochotných lidí, bez kterých by se tento podnik nekonal. Poděkování patří všem obecním zastupitelstvům, občanům, majitelům a nájemcům pozemků, které jsou na trati závodu, bez jejichž shovívavosti a vstřícnosti by se tento závod nemohl uskutečnit. Trať závodu je vytýčena v okolí Mšena a nabídne mnoho zajímavých míst, která prověří schopnosti jezdců.

Na diváky, kteří se vydají na cestu podél trati, máme velkou prosbu: Dbejte na svou vlastní bezpečnost a nestůjte na místech, kde by vás jezdci mohli ohrozit. Dbejte pokynů pořadatelů, respektujte soukromý a státní majetek a hlavně buďte ohleduplní k přírodě. Neodhazujte odpadky, parkujte jen na vyhrazených místech. Na chování vás všech – jak jezdců, tak i diváků – záleží, bude li možno uspořádat další ročník.

(08/13)