Město Mšeno vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání peněžitých příspěvků na vytvoření, výrobu a instalaci pamětní desky obětem holocaustu.

Datum zahájení: 1. 3. 2013,'
Datum ukončení: 30. 11. 2013.

Ten, kdo chce přispět, může tak učinit buď
a) převodem na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu u Komerční banky Mělník, č. ú. 107–4330990287/0100,
b) složením hotovosti do pokladny města,
c) složením hotovosti do pokladničky, která je umístěna v městské knihovně.

Pamětní deska bude umístěna na budově Základní školy Mšeno. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět.

(07/13)