Budova ZUŠ Mšenoříká Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel Základní umělecké školy Mšeno, o probíhající rekonstrukci budovy

Ti, kdo začátkem června procházeli kolem budovy Základní umělecké školy ve Mšeně, si nemohli nevšimnout čilého ruchu. Nejprve se kolektiv zaměstnanců školy proměnil ve stěhováky a nezměrným úsilím vyklidil celou budovu z přízemí až na půdu. Nebyla to žádná legrace. Za vydatné pomoci zaměstnanců města, zejména bratrů Gurvayových, muselo na „výlet“ do Domova seniorů i křídlo z koncertního sálu. V polovině června nastoupili do budovy pracovníci Stavební společnosti Guttenberg s. r. o., aby zahájili svým rozsahem nebývalou rekonstrukci. O tom, co čeká budovu mšenské základní umělecké školy v nejbližší době, jsem si povídal s jejím ředitelem Mgr. Čeňkem Hlavatým.

Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Jaké byly důvody k tomu, že se začalo uvažovat o celkové rekonstrukci mšenské základní umělecké školy?
Město Mšeno mělo v plánu nejprve projekt na rekonstrukci vnějšího pláště budovy. Jenže při bližší obhlídce se zjistila nutnost dát do pořádku také elektroinstalaci. Různé výjimky byly i z hlediska hygieny, např. ohledně protipožárního schodiště do 1. patra. Stavební komise přihlédla k dalším požadavkům a přiklonila se k názoru, že by se všechny potřebné změny měly odehrát najednou.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Bylo pamatováno na případné změny vnitřních dispozic budovy?
S architektem Milanem Drechslerem jsme řešili skutečnost, že kromě kovárny a kotelny se všechny ostatní příčky udělají tak, aby toto řešení vyhovovalo – pokud možno – na dobu řekněme 20 – 30 let, a to i s vyhlídkou prostor, které teprve najdou své uplatnění. V základním rozdělení bude v přízemí i nadále fungovat hudební obor, v patře pak v ateliérech obor výtvarný spolu s učebnami, které budou sloužit oběma oborům.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Kromě učeben se myslelo i na další záležitosti (sklady, hygienická zařízení apod.)?
Přesně tak. Bude posílena kapacita sociálních zařízení, která budou vybavena také sprchovým koutem. Dále se řešila centrální šatna, která dosud chyběla. Do učeben budou instalována nová umyvadla, aby byly splněny hygienické náležitosti. Na zpevněné stropy přijde i nové osvětlení.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Jak bude řešeno topení?
V roce 2011 se udělal energetický audit na opláštění a změnu topného systému, což bylo podmínkou získání dotace. K vytápění budovy bude sloužit nový plně automatický kotel, který bude „krmen“ peletkami. Podobný princip spalovacího agregátu byl použit také v základní škole, kde už funguje k všeobecné spokojenosti.

Je už jasno o finální podobě střešní krytiny?
Budou ji tvořit velké eternitové desky Cembrit v čokoládově hnědé barvě, která bude korespondovat s dřevěnými okny. Je rovněž potěšitelné, že dodavatelé materiálu jsou z mělnického regionu.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Mohl byste prozradit, kdo stojí za návrhem nové architektonické podoby vnějšího pláště budovy?
O tu postarala firma Energy Benefit, která spolupracovala již při rekonstrukcích mateřské i základní školy. Konečnou podobu, kterou si můžete prohlédnout na vedlejším obrázku, má „na svědomí“ Bc. Kristýna Krámková. V jejím pojetí je pozoruhodný návrat k štítu, který už na budově byl v minulosti.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Vycházela autorka projektu třeba z nějakých dobových fotografií?
Ano, podkladem projektu se právě stala jediná fotografie z r. 1906, která byla k dispozici. Vlastní ji Jiří Říha, předseda mšenského Okrašlovacího spolku. Je potěšitelné, že v našem městečku jsou lidé, kteří se zajímají o jeho historii a sbírají dobové relikvie. Ty pak mohou pomoci přiblížit konečnou podobu objektu historické skutečnosti.
Rekonstrukce ZUŠ Mšeno
Můžete prozradit termín dokončení?
Ten je samozřejmě v rukou stavbařů, ale je pochopitelné, že za dva měsíce prázdnin se stavba stará sto let dá těžko takhle z gruntu přestavět. Nicméně, zásadní věc – kanalizace, která se ještě zdála před třemi týdny dost problematická, je vyřešena. I kdyby se plánovaný termín dokončení (31. srpen) posunul, neovlivní to začátek školního roku, protože město se škole postaralo o náhradní prostory. Při této příležitosti chci moc poděkovat vedoucím pracovníkům místních institucí – Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA (Domov seniorů), Mgr. Jiřině Trunkové (Základní škola) a Ing. Martinu Machovi (MěÚ Mšeno) – za poskytnutí náhradních prostor pro výuku. Výuka v novém školním roce tak bude moci zahájit bez sebemenších problémů.

Karel Horňák


(07/13)