Výstava z děl Karla KroupyNa radnici ve Mšeně je k vidění zajímavá výstava obrazů mšenského rodáka Karla Kroupy

Sobota odpoledne 29. června, sál mšenské radnice. Prostor mezi výstavními panely se zaplnil do posledního místečka. Okrašlovací spolek Mšeno zde totiž zahajoval výstavu významné mšenské osobnosti – akademického malíře Karla Kroupy.

„Udělali jste nám opravdu obrovskou radost, že jste se na vernisáž přišli podívat v tak hojném počtu,“ řekl na úvod Jiří Říha, předseda Okrašlovacího spolku Mšeno. „V takovém rozsahu díla akademického malíře Karla Kroupy (1937 – 1986), mšenského rodáka, nebyla nikdy vystavena.“
Vernisáž výstavy prací Karla Kroupy
Když dr. Irena Mačátová přišla na schůzi Okrašlovacího spolku s myšlenkou uspořádat nějakou menší výstavu děl jejího spolužáka Karla Kroupy, její snaha se setkala s velkou vstřícností. „Nikdy by mne však nenapadlo,“ doplnil Říha, „že se na sále mšenské radnice sejde tolik jeho obrazů, kolik pokladů je mezi jeho spolužáky, kamarády a spoluobčany.“
Vernisáž výstavy prací Karla Kroupy
Ve svém úvodním vystoupení vyjádřil Jiří Říha své poděkování zejména dr. Ireně Mačátové, člence mšenského Okrašlovacího spolku, protože bez ní by se výstava nikdy neuskutečnila. „Zároveň chci poděkovat za podporu města Mšena a vám všem, kteří jste nám umožnili zde vystavit Kroupova díla,“ pokračoval mšenský předseda ve slovech díků. „Při pohledu do výstavního sálu si myslím, že rozhodně má smysl vzpomínat na tyto umělce, kteří už nejsou mezi námi.“
Vernisáž výstavy prací Karla Kroupy
Všechny vystavené obrazy byly uspořádány do katalogu, který je dílem Ing. Zuzany Paučové. Nabízí ucelený obrázek o tvorbě Karla Kroupy.

Svůj dík organizátorům výstavy vyjádřil také Ing. Martin Mach, starosta města: „Vedle mšenského Okrašlovacího spolku bych rád poděkoval také komisi pro kulturu a cestovní ruch, která pracuje při radě města, a samozřejmě mšenské základní umělecké škole. Tyto tři subjekty společným úsilím výrazně obohacují kulturní život ve městě. Dnešní mimořádná výstava je v tomto měsíci již třetím takto uspořádaným společným podnikem, za nímž je mnoho práce, které si nesmírně vážím.“
obraz Karla Kroupy Masopust
O tom, že rada města nápady vzešlé v kulturní komisi bere vážně, svědčí i nový obraz, jehož koupi navrhl pan dr. Josef Šebesta, pedagog mšenské ZUŠky. Kroupův obraz „Masopust“, na němž je i mšenská radnice, vzápětí odhalil mšenský starosta.

Okolnosti vzniku výstavy osvětlila její kurátorka dr. Irena Mačátová: „„K myšlence uspořádat výstavu děl Karla Kroupy došlo v době, kdy jsme chtěli zorganizovat sjezd naší třídy po 60 letech od ukončení mšenské základní školy. Nevěděli jsme, jak jinak uctít Karla, spolužáky nazývaného Karlana. On je víc jak pětadvacet let omlouván z našich sjezdů, protože už mezi námi není. Podařilo se nám, jak vidíte, shromáždit značné množství obrazů. Chci poděkovat všem jejich majitelům.“
Vernisáž výstavy prací Karla Kroupy
Irena Mačátová poděkovala také Městskému úřadu Mšeno za poskytnutí výstavního sálu a vzornou péči o svěřené obrazy. Organizace výstavy se ujal mšenský Okrašlovací spolek. Jeho další členové pomohli při instalaci či zajištění občerstvení.   

„V neposlední řadě děkuji rodině Karla Kroupy, která nám poskytla celou řadu rodinných památek – fotografií a dalších cenností,“ řekla dr. Mačátová na závěr svého vystoupení. „Jak se nám celé dílo povedlo, musíte posoudit sami. Celá naše snaha byla vedena touhou důstojně vzpomenout na Karla Kroupu.“

Výstava bude oevřena na sále mšenské radnice do neděle 28. července 2013.

Karel Horňák

ak. malíř Karel Kroupa
Karel Kroupa
Narodil se ve Mšeně, v rodině rolníka, v roce 1937 jako nejstarší ze čtyř dětí. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Akademii výtvarných umení v Praze. Svou uměleckou dráhu si zkřížil podepsáním dokumentu Dva tisíce slov. Mezi jeho nejoblíbenější motivy patřilo především milované Mšeno, krajina Kokořínska, zachycoval však také život svých rodičů při práci na poli. Zemřel tragicky 19. dubna 1986. Je pohřben na hřbitově ve Mšeně.

(07/13)