Boleslavská ulice ve Mšeně
Boleslavská začne v září

V pondělí 15. července 2013 Rada Středočeského kraje schválila výsledky výběrového řízení na rekonstrukci Boleslavské ulice. Do půli srpna poběží lhůta pro firmy pro případné podání námitek. Pokud se nevyskytnou, je možné do konce srpna podepsat smlouvu o dílo a stavba by tak mohla začít v září.

Martin Mach, starosta města


(07/13)