Semaines de bontes aneb Týdny dobrot ve výtvarném oboru ZUŠ Mšeno

Základní umělecká škola Mšeno na počátku květnŽáci ZUŠ Mšenoa pořádala již desátý zájezd za uměním do Vídně. Letos se servírovala opravdová kulturní lahůdka – retrospektivní výstava Maxe Ernsta (německý malíř, sochař, grafik, básník, přední představitel dadaismu a surrealismu). Některá jeho díla byla vystavena po více než 77 letech. Jeho obrazy obývají lidské postavy a fantastické kreatury v magické krajině. Návštěvníci této expozice vstoupili i do světa Sedmi smrtelných hříchů – unikum virtuality a vizuality. Galerie Albertina oslavila svoji desetiletou výstavní činnost neopakovatelně a představila opravdové klenoty světové pokladnice umění.

Na konci května se výtvarný obor ZUŠ Mšeno vypravil na exkurzi do Turnova. Naše kroky vedly na Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Turnov, se kterou jsme navázali vzájemnou spolupráci. Byli jsme prvními návštěvníky, kteří viděli maturitní práce letošních absolventů – v oboru uměleckého zámečnictví a kovářství dosahují vysoké úrovně.                   
Mělnické putování aneb Středověk v podloubí
Výtvarný a hudební obor ZUŠ Mšeno spojil své síly na úspěšném programu Na Kokořínsko s párou, který opět oživil okolí vlakového nádraží. Kromě hudebního programu se žáci naší školy aktivně zapojili do organizování výtvarných dílen na zahradě. Letošním tématem byl Cirkus. Finanční výtěžek 3 800 Kč z výtvarných aktivit tohoto dne bude poukázán na pomoc lidem zasaženým povodní na Mělnicku.

Ve dnech 17. až 21. 6. 2013 ZUŠ Mšeno realizovala projektový týden „Mělnické putování časem aneb Středověk v podloubí“. Tento projekt vznikl za podpory města Mělníka a byl určen pro mateřské a základní školy. Gotickým podloubím provedli třídy přihlášených škol žáci výtvarného oboru ZUŠ Mšeno. Celkový počet soutěžících byl přes 530 žáků. Nejlepší kolektivy škol byly oceněny za zvuku fanfár v obřadní síni mělnické radnice panem starostou MVDr. Ctiradem Mikešem a samotným římským císařem a českým králem Karlem IV. Tato kulturní akce byla velmi úspěšná díky garantovi – Mgr. Štěpánce Hlavaté a našim aktivním žákům, kterým patří poděkování.                                                                                                          
Mělnické putování aneb Středověk v podloubí
Ve středu 26. 6. 2013 došlo k slavnostnímu ceremoniálu ZUŠ Mšeno na radnici ve Mšeně. Za účasti pana starosty Ing. Martina Macha se škola rozloučila v rámci ukončení základního studia s desítkou svých absolventů výtvarného oboru. Rovněž bylo oceněno třináct žáků ze 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013, kteří získali čestná uznání zahraniční poroty. Tento slavnostní den byl završen Letním koncertem – beneficí žáků hudebního oboru, která byla i symbolickým poděkováním a rozloučením s paní učitelkou Mgr. Veronikou Skopcovou. Ta bude od nového školního roku působit v mladoboleslavské ZUŠ.       
                                                                                           
V pátek 28. 6. se rozdávalo vysvědčení nejen v naší škole, ale již druhým rokem i v Domově seniorů ve Mšeně. Klienti po celoročním úsilí prospěli s vyznamenáním. Celkem bylo předáno 23 vysvědčení. Tvůrčí setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Všem našim žákům, pedagogům a zaměstnancům přeji krásné letní dny, aby mohli načerpat nejen tvůrčí síly do nového školního roku. Rád bych touto cestou poděkoval, také rodičům žáků za velkou podporu naší ZUŠ Mšeno.

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno

(07/13)