Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III. – Přemysl II. Otakar
Spisovatel Vlastimil Vondruška patří mezi čtenáři naší knihovny k nejoblíbenějším. Jeho knihy jsou ve statistikách výpůjček na předních místech, proto ho není třeba dlouze představovat. Mezi nejžádanějšími tituly jsou jeho historické detektivní romány z cyklu Hříšní lidé království českého, které se odehrávají ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a jejichž hlavním protagonistou je královský prokurátor Oldřich z Chlumu, správce hradu Bezděz. Dalším oblíbeným cyklem jsou Letopisy královské komory, které se pro změnu odehrávají v polovině 16. století. Zde je hlavním hrdinou písař královské komory Jiří Adam z Dobronína, který se svými pomocníky řeší neobvyklé případy. Vlastimil Vondruška, jako renomovaný historik, využívá při psaní svých knih dobové prameny, které nám naskýtají pohled do reálného života ve středověku a nastupujícího novověku. Zároveň je autorem mnoha vědeckých studií z oblasti dějin a kultury.

Ve fondu Městské knihovny jsou již první dva díly široce pojaté románové fresky Přemyslovská epopej, které se věnují Přemyslu Otakarovi I. a Václavovi I. Tento měsíc se objeví na pultech knihkupectví část třetí, popisující osudy krále železného a zlatého – Přemysla II. Otakara.

Přemyslovská epopej III začíná v době, kdy Václav I. dospěl ke konečné podobě svého mocenského plánu na ovládnutí Rakouska. Má v úmyslu pro tento účel použít svého prvorozeného syna Vladislava a pomocí pečlivě naplánovaného sňatku získat konečně kompletní moc. Přemysl II. je v té době ještě velice mladý a veškerá pozornost krále i království se upíná k jeho bratrovi.
Vladislav nečekaně umírá a otcovy plány by se mohly obrátit v prach stejně tak, jako jeho syn. Mladý Přemysl se stává následníkem trůnu a najednou je v centru všeho dění. Jedinou možností, jak udržet pod svou korunou rakouské země je další výhodný sňatek. Přemysl II. si musí vzít za ženu více než o třicet let starší ženu. Je jí Markéta Babenberská. Stala se sice královnou, ale vzhledem k svému věku již není schopna dát království následníka trůnu. Přemysl II. touží mít potomky, tak se s královnou rozvádí a jeho novou královnou se stává mladá uherská princezna Kunhuta, vnučka uherského krále Bely IV., kterého Přemysl porazil v bitvě i válce.
Plán Václava I. tak k dokonalosti realizuje teprve jeho syn. Přemysl Otakar II. se stává mocným panovníkem, kterému se nikdo neodváží jen tak postavit a časem kromě Rakouska ovládne Štýrsko, Korutany i Chebsko. Je nejmocnějším vládcem na sever od Alp a moc pevně drží v rukou. Štěstěna je mu příznivě nakloněna, a tak již brzy spatří světlo světa jeho dědic. Dostane jméno Václav. 

V době, kdy bude vycházet toto číslo Mšenských novin, už bude novinka zařazena do fondu a bude se těšit na své čtenáře.