Dne 18. 5. 2013 pořádal Rybářský spolek Mšeno závody v chytání ryb, které jsou díky krásnému prostředí a dobré zábavě vyhlášeny nejen v blízkém okolí a také dělají dobrou reklamu jak spolku, tak městu. Dopoledne patřilo dětem, odpoledne bylo věnováno dospělým rybářům.

Tak jako každým rokem touto dobou, bylo od 20 hodin ohlášeno posezení s živou hudbou. Oznámení pro občany proběhlo v kalendáři akcí na internetových stránkách města, hlášením v místním rozhlase, vyvěšením plakátů po městě. Sešlo se dost lidí, kteří se dobře a slušně bavili, bylo veselo a večer probíhal bez výtržností.

Proto pro nás bylo dost velkým překvapením, když před půlnocí na místo přijela hlídka Policie ČR s tím, že bylo učiněno anonymní oznámení na rušení nočního klidu. Jelikož akce byla povolena a občanům předem oznámena, mohl se každý podle toho zařídit – přijít se pobavit, zatančit, zůstat doma a být tu jednu noc tolerantní, nebo odjet – např. k příbuzným, případně na víkendový pobyt. Řešením by také bylo přijít za organizátorem a zkusit se domluvit. Netvrdím, že by se podařilo ztišit návštěvníky, ale mírně ubrat na decibelech by se dalo.

Pokud byla anonymní stěžovatelka mladší nebo středního věku, ať přijde příště mezi nás a zapojí se do zábavy. Pokud je staršího ročníku, ať si vzpomene na svá mladá léta, kdy se jistě také ráda bavila. Stěžovat si na policii je sice jednoduché, ale neférové. Organizátoři tedy zábavu ukončili, a to i přes protesty většiny dobře se bavících návštěvníků. Tímto krokem si členové RS uvědomili, že pokud se rozhodnou i příště ke konání podobné akce, bude nutno zveřejnit nejen začátek, ale i konec zábavy. Věc se zdála být vyřízena.

První překvapení nás čekalo cestou domů, kdy jsme zjistili, že je rozbitá vývěska na rohu zahrádky restaurace „Naťa“. Pokud je to projev Vašeho protestu, tak velmi špatný. Ovládejte své emoce a neničte zařízení, které slouží nejen Vám, ale i ostatním občanům.

Dalším velkým překvapením pro mě byla v pondělí informace z řad občanů, že se po této akci na vratech u domu pana starosty objevila hanlivá malůvka. Nevím, jestli má spojitost s ukončením zábavy, ale „ubohého“ autora bych ráda upozornila na skutečnost, že majitel tohoto domu, ani nikdo z jeho rodiny oznámení neučinil.

I když se mé osobní názory od názorů pana starosty někdy liší, troufám si tvrdit, že pana starostu i jeho manželku znám natolik, že by se k anonymnímu jednání nesnížili a problém s hlukem by řešili osobně.

Na závěr podotýkám, že tento článek nepíši za Rybářský spolek, nýbrž sama za sebe a nestydím se podepsat, tak se také příště nestyďte a nebojte. Jednejte jako slušní lidé a řešte své názory osobně.

Ivana Krúpová