ZahájenKulatý stůlí aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mšena

Dne 6. 5. 2013 se od 17 h na sále radnice ve Mšeně uskutečnilo veřejné setkání na téma „Zahájení aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mšena“, které město Mšeno uskutečnilo v rámci MA21 a NSZM. Tímto veřejným setkáním byly zahájeny práce na dokumentu zásadního významu pro budoucí rozhodování místní samosprávy, tedy na Strategickém plánu rozvoje města Mšena za období 2014 - 2019. Strategický plán rozvoje města je totiž považován za jeden ze základních dokumentů pro předpokládaný vývoj města v časovém úseku pěti let, tedy střednědobý dokument, jehož cílem je sladit rozvoj města se zájmy svých občanů a místních podnikatelů tak, aby bylo město prosperující a poskytovalo vhodné podmínky pro rozvoj infrastruktury, podnikání, vzdělávání, zdravotní péče, péče pro občany, kulturu, volný čas, cestovní ruch a životní prostředí. Z výše uvedených důvodů vítáme co nejširší účast občanů, těch, kteří se zajímají o své město a jeho rozvoj.

V úvodu setkání pan starosta seznámil přítomné s tím, jak budou v rámci veřejného setkání pracovat na aktualizaci strategického plánu rozvoje města, a vyhodnotil plnění stávajícího Strategického plánu rozvoje města Mšena pro roky 2008 - 2013. Po důkladném vyhodnocení a vysvětlení byla krátká přestávka, v rámci které se mohli přítomní občerstvit.

Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny podle toho, jaká oblast každého jednotlivce zajímala:

A – Oblast infrastruktury města a podnikání, B – Oblast životního prostředí, C – Oblast sociální, zdravotní péče, D – Oblast kultury, volného času a cestovního ruchu.

Nato byl stanoven časový limit pro samostatnou práci na aktualizaci strategického plánu rozvoje města podle zájmové oblasti. Občané se mohli volně pohybovat mezi jednotlivými skupinami a doplňovat své připomínky a nové podněty k příslušné oblasti svého zájmu. Po vypršení časového limitu byly nové nápady prezentovány a zaznamenány na papírové archy, z nichž budou všechny podněty následně zapracovány do konceptu Strategického plánu rozvoje města Mšena na období 2014 – 2019. Tento koncept bude následně otištěn v místním tisku a bude možno jej ještě upravit na základě došlých podnětů od široké veřejnosti.

Velice děkujeme všem občanům, kteří si našli čas a aktivně se zúčastnili veřejného setkání. Děkujeme za jejich inspirativní podněty a věříme, že příště, na podzim, kdy se bude dopracovávat definitivní podoba ještě před schválení zastupitelstvem, přijde zájemců o věci veřejné více.

Žádáme vás, vážení občané, neváhejte a po otištění konceptu strategického plánu a jeho prostudování, posílejte své připomínky třeba prostřednictvím mailu, poštou, osobně (vyhotovíme záznam) apod. Každý nový úhel pohledu je vítán. Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014 – 2019 je důležitým dokumentem pro další směrování rozvoje místa, kde žijeme.

Miluše Flíglová Jizbová a Bc. Vendula Šestáková, členky komise rady města pro MA21 a NSZM