ZUŠ Mšeno připrKoncert populární hudbyavila zdařilý koncert populární hudby

Základní umělecká škola Mšeno pořádá ročně přibližně osm velkých koncertů, což jsou takové, jež trvají déle než hodinu. Těmto koncertům předcházejí interní večery pro rodiče, z nichž třídní učitel vybírá ty nejhodnotnější výkony. A ještě z nich pak dramaturg vybere jednotlivé skladby tak, aby byl koncert tématicky vyvážený. Je pochopitelné, že řada kvalitních výkonů se do koncertní sestavy nevejde, navíc je nutné hlídat čas každé skladby, neboť koncert „bez konce“ je únavný. Z toho důvodu se hudební obor ZUŠ Mšeno rozhodl, že počet velkých koncertů rozšíří na konci školního roku o další dva, do nich budou zařazeny tituly, jež veřejně nezazněly.

dětský pěvecký sbor Zvoneček ZUŠ MělníkTak se zrodil Barokní koncert, v němž vystoupí studenti z flétnové třídy Veroniky Skopcové (koncert proběhne v neděli 9. června od 17 h v evangelickém kostele), a Koncert populárních písní, který se konal o státním svátku 8. května. Vystoupili v něm studenti a studentky ze třídy Karla Horňáka a Josef Šebesty. Tento koncert byl pozoruhodný ve dvou směrech: jednak zde vedle sólových zpěvaček ZUŠ Mšeno a školního orchestru „Sedmikrásky“ vystoupil i dětský pěvecký sbor ZUŠ Mělník „Zvoneček“; a jednak sál radnice ve Mšeně téměř nedostačoval nezvykle velkému počtu návštěvníků.

dívčí kapela Sedmikrásky ZUŠ MšenoKoncert populárních písní však obsahoval ještě jeden rozměr, jenž se dosud ukrývá za háv nepoznání… V pátek 31. května se od 18:00 hodin uskuteční v MKD v Mělníku koncert, jímž se Karel Horňák rozloučí se ZUŠ Mělník, tedy i s dětskými sbory Zvoneček a Červánek, které před mnoha léty zakládal a vyzvedl je v průběhu času na vysokou interpretační úroveň.

Se Sedmikráskami si zahrál i dr. ŠebestaJestliže tedy 31. května proběhne „Sbormistrova benefice“ v Mělníku, mám pocit, že jeho „benefice“ ve Mšeně proběhla při Koncertu populárních písní 8. května. Ta druhá pro uvědomění si, že je zde jen pro ZUŠ Mšeno. Přeji mu hodně zdraví a hodně sil. To samé přeji také Veronice Skopcové za mnoholetou poctivou práci v ZUŠ Mšeno. Veronika Skopcová od nového školního roku nastupuje do plného úvazku v ZUŠ Mladá Boleslav. Veřejné poděkování se uskuteční v rámci Letního koncertu 26. června od 17 hodin.


PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.