Město Mšeno získalo možnost použití 200 kusů kompostérů - jsou zapůjčeny Středočeským krajem zdarma na dobu 5 let. O zapůjčení se mohou hlasit v první fázi na podatelně MěÚ (telefonicky, osobně, mailem) občané z trvale obydlených nemovitostí (včetně městských částí). Distribuce začne 24. 4. 2013 proti podpisu na předávacím protokolu. Kompostéry se budou vydávat v areálu bývalého ZZN v Nádražní ulici, a to vždy ve středu od 15 do 17 h. Podrobné informace jsou zveřejněny v Mšenských novinách v březnovém čísle v článku p. starosty „Kompostéry na každou zahradu“ a samozřejmě je podáme i na MěÚ.