Rorýs obecný„Vypadáš jak rorejs!“ říkáme člověku, který je rozcuchaný. Ale kdo někdy viděl tohoto ptáka zblízka, musí uznat, že to s jeho vzhledem tak zlé není. Rorýse obecného (lat. apus apus) poznáme podle dlouhých, zakřivených křídel a krátkého, vidlicového ocasu, jímž se liší od vlaštovek a jiřiček. Přilétá na přelomu dubna a května a již koncem srpna se vrací do jižní Afriky. Je velmi obratný letec a jen zřídkakdy si sedne. Ze země nedokáže vzlétnout. Ve vzduchu loví hmyz, spí i se páří. Hnízdí na budovách pod okapy, kde vyhledává díry nebo pukliny. Ve Mšeně jsme ho v minulých letech mohli zahlédnout např. u tělocvičny ZŠ nebo u bytovky naproti škole. Jednou navštívil i nedělní bohoslužbu v kostele ČCE a nebylo snadné jej odchytit a nasměrovat ven…

Počet rorýsů v ČR se rok od roku snižuje, mj. vlivem zateplování fasád. Přichází tak o možnost hnízdění. Přitom by stačilo nechávat ventilační otvory volné a nezakrývat je například mřížkami. Podrobný návod najdete na stránkách www.rorysi.cz .

Podle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. je rorýs zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený. Česká společnost ornitologická se snaží rorýsům pomoci. Její spolupracovníci mapují hnízdiště rorýsů a údaje ukládají do databáze. Prosíme všechny občany, aby informace o výskytu rorýsů s číslem popisným příslušného domu zasílali na adresu veronika.skopcova@seznam.cz. Děkujeme!

Ivan Skopec, Veronika Skopcová