Za Spejblem a HurvínkemZa Spejblem a HurvínkemZa Spejblem a Hurvínkem
V sobotu 16. března se děti ze Mšena a okolí vypravily do Divadla Spejbla a Hurvínka. Zájezd uspořádalo lobečské Pohádkohraní, které děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého výletu. Svědčí o tom i fotografie, na nichž naleznete rozzářené tváře účastníků. Za OS Volný čas na venkově

Alena Vašíčková