Akademický malíř Karel Kroupa
Okrašlovací spolek pro Mšeno
a okolí prosí občany, kteří vlastní obrazy mšenského akademického malíře Karla Kroupy, aby je zapůjčili k připravované výstavě, případně alespoň umožnili jejich vyfotografování do výstavního katalogu. Výstava zaměřená na život a dílo Karla Kroupy se bude konat od neděle 29. června do neděle 14. července 2013 v obřadní síni mšenské radnice.

Vlastníci Kroupových děl i pamětníci, kteří by byli ochotni přispět vzpomínkami na tohoto umělce, mohou kontaktovat předsedu spolku Jiřího Říhu osobně nebo na telefonu 737 671 196 či kurátorku výstavy Dr. Irenu Mačátovou – Janatkovou na telefonu 728 755 778. Děkujeme.