Program na duben 2013

1. 3. – 7. 4. Veselé Velikonocevýstava velikonočních pohlednic ze sbírky muzeaa unikátní sbírky forem na beránky Jaroslavy Holinové.

4. 4. – 5. 5. Výstava výsledků EVVO výchovy ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ J. Matiegky Mělník v atriu muzea.

17. 4. Pěstování hub v Číně - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin. Přednáší Ing. Ivan Jablonský, CSc.

19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapadlé země - výstava nejen fotografií společnosti Zoogeos ve velkém sále.

12. – 14. 4. Kurz historických tanců – více na www.skolatance.cz

16. 4. Absolventský koncert ZUŠ Mělník od 17:00 hodin.

25. 4. Já jsem muzikant – hudební vystoupení žáků třídy 2. A ze ZŠ J. Seiferta Mělník pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové.

Srdečně zveme také do stálých expozic! (celoročně otevřeno)!
Historická expozice:
Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích).

Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.