Mšenské ulice čeká velká rekonstrukce
Zahradní uliceulice Na Klůčku


Mšenská radnice plánuje opravit pět ulic, na jejichž rekonstrukci chce získat krajskou dotaci. Projekt v hodnotě 8,5 milionu korun počítá s rekonstrukcí ulic Hlovecké, Školní, Zahradní, Nádražní a ulice Na Klůčku.
V Nádražní ulici by měla současně probíhat stavba kanalizačního řadu.
Oba projekty bude ovšem složité skloubit, aby byla udržena dopravní obslužnost města.