V minulém roce vyšel v květnových Mšenských novinách článek pana Jana Kozlíka o zapomenutých obětech holocaustu ve Mšeně. Autor vypátral v archivech údaje o sedmi obětech, našich bývalých spoluobčanech, z kterých bylo zřejmé pouze to, kterým transportem byli odvezeni a kde zahynuli. Téma se dále diskutovalo na půdě evangelického sboru a na podzim přišli jeho zástupci za mnou s myšlenkou zřízení pamětní desky obětem.

Myšlenka mne zaujala a poté, co jej podpořila městská rada i zastupitelstvo, jsme se pustili do společné práce. Ve spolupráci s architektem jsme hledali nejprve vhodné místo pro umístění památníku a z toho vycházející formu. V prosinci zastupitelstvo schválilo umístění pamětní desky na budově základní školy a začali jsme ve spolupráci i s panem Čeňkem Hlavatým, ředitelem ZUŠ Mšeno, připravovat soutěž o návrh pamětní desky.

Chtěli jsme si být jisti, že seznam obětí je přesný a dozvědět se o těchto spoluobčanech více. Alespoň kde bydleli, a tak souběžně paní tajemnice Miluše Flíglová zjišťovala na různých institucích informace a získávala další data. Počet obětí se na přelomu roku ustálil na deseti, avšak po dalším ověřování z něj jedno jméno vypadlo, neboť se zjistilo, že daná osoba byla ze Mšena u Budyně nad Ohří (dnes Mšené Lázně). Ke jménům publikovaným panem Janem Kozlíkem ještě přibyli Marie Ledererová a Hermína Steinová.

Soutěž o návrh byla vypsána počátkem února a skončila počátkem března. Poté zasedla hodnotící komise ve složení Jan Kozlík, Mgr. Čeněk Hlavatý a Ing. Markéta Pešičková (všem ještě jednou děkuji za důkladnou práci) a hodnotila dva došlé návrhy. Na její doporučení rada města jednohlasně schválila jako vítězný návrh akademického sochaře Petra Císařovského, který zabodoval po všech stránkách. Nyní zbývá s autorem ještě doladit některé náměty vzešlé z hodnocení a podepsat smlouvu na realizaci díla. Doufáme, že instalaci a slavnostní odhalení desky stihneme do prázdnin.

Předpokládaná cena díla by se měla pohybovat v rozsahu 60 – 80 tis. korun, podle přesné finální specifikace ve smlouvě. Autoři myšlenky připomenutí obětí minulý rok nepřišli jen s návrhem zřízení pamětní desky, ale také se zajímavým nápadem na financování projektu – veřejnou sbírkou. Ti, které si v roce 70. výročí jejich transportu do vyhlazovacích táborů připomínáme, byli občané města (stejně jako každý z nás) a byli násilně vyrváni z jeho organismu a zavražděni. Po celých 70 let jich nikdo veřejně nevzpomněl, přestože s generací našich rodičů či prarodičů chodili do místní školy či do Sokola. V tomto tedy máme my všichni občané města (= obec) vůči nim dluh. Měli bychom se, každý podle svého uvážení a možností, na jeho splacení podílet. Za tímto účelem byla městem vyhlášena veřejná sbírka, která potrvá do konce listopadu. Přispět je možno těmito způsoby:

a) převodem na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu u Komerční banky Mělník,
č. ú. 107–4330990287/0100,
b) složením hotovosti do pokladny města,
c) složením hotovosti do pokladničky, která je umístěna v městské knihovně.

Vybraný obnos doplní město do potřebné výše finální ceny z rozpočtu města. Pokud by se vybralo více, než bude finální cena, nabízí se možnost případný přebytek investovat do vzdělávání (v naší škole), jakožto jediného osvědčeného preventivního prostředku proti všem druhům extremismu a nesnášenlivosti.

Martin Mach, starosta města