Nemocnice Mělník plánuje pořídit lepší přístroj na vyšetřování srdce

NADĚJE PRO PACIENTY

Mělnická nemocnice plánuje pořídit nový přístroj na vyšetřování srdce. „Moderní ultrazvuk s jícnovou sondou dokáže problémy odhalit lépe než klasická ultrazvuková sonda přikládaná na hrudník,“ říká primářka interního oddělení Zdeňka Hradecká. Nový přístroj stojí kolem jednoho milionu korun a má doplnit portfolio kardiologických vyšetření.

Podle primářky interního oddělení patří vyšetření jícnovou sondou v moderní kardiologii k základním metodám. „Sonda se zavede do jícnu a přes jeho tenkou stěnu zobrazí jednotlivé oddíly v srdci,“ říká Hradecká a dodává, že přístroj kromě jiného umožňuje, aby lékaři rozpoznali krevní sraženiny v srdečních dutinách.

Vyšetření by měl absolvovat každý pacient, který potřebuje elektrickou kardioverzi, při které elektrický výboj zruší nepravidelný srdeční rytmus. „Sonda ozřejmí, zda nejsou v síních tromby. Kdyby tam byly, mohlo by při výboji dojít k odloučení části trombu. Ten by potom uzavřel cévu v mozku a vyvolal mozkovou příhodu,“ vysvětluje primářka.

Jícnová sonda se využívá i při zjišťování významnosti vad na srdečních chlopních, například před operací nebo posouzení funkce chlopní po chirurgické náhradě, při vyšetření zánětů na srdečních nitroblánách zvláště u nemocných s vysokými teplotami z nejasného zdroje. Vyšetření by měli také absolvovat nemocní, u kterých mají lékaři podezření na takzvané zkratové srdeční vady, vzácné srdeční nádory, nebo kteří prodělali akutní cévní mozkovou příhodu.

Sonda se využívá také k průkazu defektu mezisíňové přepážky a v diagnostice onemocnění hrudní aorty. Jednou z možných indikací k vyšetření je také nemožnost nemocné důkladně vyšetřit klasickou sondou přes hrudník, to se týká například obézních klientů. Jícnová sonda nezatěžuje pacienty rentgenovým zářením a lékaři znají okamžitě výsledek vyšetření.

Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí, Mělnická zdravotní a. s., Nemocnice Mělník