Beneš Oskar (* 22. 2. 1913 Veselí nad Lužnicí † 24. 4. 1945 Zahájí), odbojový pracovník. Absolvent obchodní školy, v roce 1939 překročil ilegálně čs. hranice a vstoupil do 1. čs. polního praporu v Buzuluku v bývalém SSSR, s nímž prodělal boje o Kyjev a Bílou Cerekev. V září 1944 byl převelen na území Čech ve funkci komisaře sovětsko – české partyzánské brigády Jana Žižky (později používala název „Národní mstitel“), která působila v lesích kolem Řepína a širokém okolí. V té době se podařilo předat sovětským orgánům na Mělnicku přes 20 000 ozbrojených zajatců včetně německých generálů, na čemž měla svůj podíl i tato brigáda. V dubnu 1945 se Otakar Beneš dostal do obklíčení a v nerovném boji s nacistickými Němci zahynul ještě se dvěma druhy – ruskými partyzány N. V. Vybornovem a K. A. Andronovem. Pomník s pamětními deskami a hrob partyzánů je v Zahájí mezi Chorušicemi a Mělnickým Vtelnem, poručík Oskar Beneš je pochován v Chorušicích. Se svou ženou se viděl naposledy na Slovensku, účastnila se bojů o Duklu.

Navrátil Josef Matěj (* 17. 2. 1798 Slaný † 21. 4. 1865 Praha), malíř – krajinář a portrétista, kreslíř, dekoratér. Vyučen malířem pokojů, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, předseda Jednoty umělců výtvarných. Byl jednou ze základních osobností moderního malířského realismu v českém umění. V jeho díle jsou četné romantické motivy působivých krajin, obrazy s náměty různých zátiší, městské žánry a portréty. Jeho skicák s motivy z Mělnicka, Obříství, Tupadel, Liběchova a dalších míst je uložen v Národní galerii v Praze. Proslul též jako dekoratér měšťanských domů a vývěsných obrazů šlechtických zámků. Byl mj. autorem nástěnných maleb na zámku v Liběchově (1838 – 43), dále na zámku v Kolíně a Jirnech u Prahy. Teprve na počátku 20. století byla uspořádána souborná posmrtná výstava jeho díla, jímž se zařadil k předním evropským umělcům.

Píšek Jan Křtitel (* 4. 10. 1814 Mšeno † 16. 2. 1873 Sigmaringen), operní pěvec. Absolvent gymnázia v České Lípě, kde byl vokalistou v tamním chrámu. Zpěvem a hudbou se intenzívně zabýval v Praze při studiu filozofie a práva, které nedokončil. V roce 1835 působil v opeře Stavovského divadla, po Praze a Brně nastoupil v roce 1848 vítěznou uměleckou cestu evropského barytonisty přes Vídeň do Frankfurtu nad Mohanem, kde nastudoval 40 úloh tehdy oblíbených oper, hostoval na různých místech v Německu, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Rakousku a Anglii, kde zpíval před královnou. Byl nadšeným propagátorem českých písní, zejména písně Kde domov můj, dnešní naší národní hymny. Pochvalně se o něm vyjadřovali skladatelé Hector Berlioz a Bedřich Smetana. Byl přítelem K. H. Máchy a jeho úspěchům věnoval pozornost i spisovatel K. V. Rais ve svém románu Zapadlí vlastenci. Na své rodné město nezapomínal a často je navštěvoval.

Spott Karel († 28. 2. 1898 Mšeno), zakladatel české moderní a umělecké knižní vazby. Absolvent zlatnické školy, působil ve Vídni a Paříži, kde se seznámil s mnoha českými umělci, mj. s Alfonsem Muchou (1860 – 1939). Celý život se věnoval. Umělecké a knižní vazbě. Spolupracoval se svým bratrem Vladimírem.

Srbová Jarmila (* 6. 2. 1908 Střemy † prosinec 1970), chemička, bioložka. Odborná asistentka na klinice nemocí z povolání Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Je autorkou odborné publikace o nemocech z povolání.