Statistika: Počet registrovaných čtenářů v roce 2012 dosáhl počtu 218, což je necelých 11 % z celkového počtu obyvatel města. Počet výpůjček činil 7 474 knihy a 768 čísel časopisů. Knihovnu navštívilo 2 858 čtenářů a 1863 uživatelů internetu. Do knihovního fondu přibylo 416 nových knih, z toho 327 knih pro dospělé a 89 knih pro dětské čtenáře. V únoru 2012 proběhla revize fondu, při které byly zjištěny ztráty a vyřazeny zastaralé dokumenty.

Akce, které loni proběhly v knihovně:
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ proběhly besedy pro žáky na témata, která si vyučující dohodli předem (základní knihovnické lekce, pohádky, pověsti, dobrodružná literatura, Astrid Lindgrenová apod.). V roce 2012 se uskutečnilo celkem 21 besed. V červnu bylo třicet prvňáčků povýšeno na rytíře čtenářského řádu – v obřadní síni radnice byly děti za přítomnosti pana místostarosty pasovány knihovnickým mečem a obdržely jako dárek čtenářské průkazy na rok zdarma.

Knihovna spolupracuje Klubem seniorů, pro který pořádáme přednášky. Loni se setkalo s úspěchem povídání o Praze, doplněné prezentacemi – Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský hrad, dále třeba historie a současnost Mělníka.

Výpůjční doba zůstává nezměněna: po, st 8 – 11.30, 12.30 – 17, čt 8 – 11.30, 12.30 – 15 h.