Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník a. s. dochází od 1. 1. 2008 ke zvýšení cen vodného a stočného (v Kč/m3 včetně DPH):

Voda pitná a užitková     35,64
Voda odkanalizovaná      26,49

Celkem                        62,13